Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh - Đề 3

Ôn tập Tiếng Anh lớp 2 cả năm có đáp án

Mã số: 14830. Đã có 18 bạn thử.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2 có đáp án

Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh - Đề 3 do đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn là dạng đề trực tuyến bao gồm các dạng bài tập khác nhau, giúp học sinh ôn tập lại các kiến thức đã học hiệu quả. Bài tập có đáp án đi kèm cho các em tham khảo sau khi làm xong.

Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh - Đề 3 nằm trong bộ đề ôn tập hè lớp 2 lên lớp 3 trên VnDoc.com. Đây là tài liệu học tập trực tuyến giúp các em học sinh trực tiếp làm bài, kiểm tra kết quả bài làm của mình ngay sau khi làm xong.

Exercise 1: Look and write the missing letters
Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh
1. _ _ n 2. eras _ _ 3. p _ _ cil 4. b _ _ _
1.
2.
3.
4.
Exercise 2: Look and write
Yes , it is. No , it isn’t.

 

Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh

1. Is it a picture?

2. Is it a room?

3. Is it an apple?

4. Is it a lemon?

________________ ________________ ________________ ________________
1.
2.
3.
4.
Exercise 3: Circle the odd one out
1.
2.
3.
4.
5.
Exercise 4: Order the words:
1. her/ Are/ sandals?/ these
2. aren’t./ No, / they
3. mom?/ Where/ your/ is
4. nurse?/ a/ Is/ she
5. doctor/ father/ My/ a/ is
Bắt đầu ngay
1 18