Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh chủ đề Hiện tượng thời tiết (Đề số 1)

Học Từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề

Mã số: 09694. Đã có 2.466 bạn thử.

Weather Vocabulary - Từ vựng Tiếng Anh chủ đề Hiện tượng thời tiết

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến chuyên đề Từ vựng Tiếng Anh Hiện tượng thời tiết có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Từ vựng Tiếng Anh chủ đề Thời tiết mới nhất do VnDoc.com biên tập và đăng tải. Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh gồm nhiều câu hỏi khác nhau liên quan đến từ vựng Tiếng Anh thông dụng chủ đề Thời tiết khí hậu. Chúc bạn đọc học từ vựng Tiếng Anh hiệu quả.

Một số bài tập Từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề khác:

1. Which picture describe the word "Drizzle"?
2. Which word describe this following picture?
Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh
3. What does word "Hail" mean?
4. Synonym of word "Heavy shower" is __________.
Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh
5. Which word describe this following question?
Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh
6. Choose the proper word which describe this following question.
Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh
7. "Bão tuyết" in English is ____________.
Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh
Bắt đầu ngay
18 2.466