Cẩm Tú Nguyễn Phạm Toán học lớp 6

Thêm các dấu cùng dấu ngoặc đơn để hoàn thành phép tính: 1...1....1....1....1 = 3

1...1....1....1....1 = 3

Thêm các dấu cùng dấu ngoặc đơn để hoàn thành phép tính.

3
3 Câu trả lời
 • Biết Tuốt
  Biết Tuốt

  Ta có thể đặt các dấu như sau:

  (1 +1 +1) × 1 : 1 = 3

  hoặc: 1 × (1 + 1) × 1 + 1 = 3

   

  0 Trả lời 09:32 31/05
  • Friv ッ
   Friv ッ

   Giải như sau:

   1+ (1 × 1) + 1 : 1 = 3

   1 + (1 × 1) + (1 ×  1) = 3

   0 Trả lời 09:33 31/05
   • Su kem
    Su kem

    Ta có cách đặt dấu:

    (1 - 1) + 1 +1 +1 = 3

    và: (1 + 1 - 1) + (1 + 1) = 3

     

    0 Trả lời 09:34 31/05

    Toán học

    Xem thêm