Thi thử học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 - 2021 theo Thông tư 22 - Đề 1

Đề kiểm tra học kì 1 Toán 3 có đáp án năm 2020

Thi thử học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 - 2021 theo Thông tư 22 - Đề 1 là đề kiểm tra học kì 1 môn Toán nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 3 trên VnDoc. Đây là tài liệu hay giúp các em học sinh ôn tập, làm quen với đề để chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt kết quả cao.

Thi thử học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 - 2021 theo Thông tư 22 - Đề 1 là tài liệu ôn tập trực tuyến, cho phép các em học sinh trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Tải đề và đáp án tại đây: Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 - 2021 theo Thông tư 22 - Đề 1

Thông báo: Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 3, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 3. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

 • Câu 1. Kết quả của phép tính: 305 x 3 là:
 • Câu 2. Kết quả của phép tính: 366 : 6 là:
 • Câu 3. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng: 7m 5cm = ……….cm. Số thích hợp điền vào chỗ trống là:
 • Câu 4. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng: Một phép chia có số dư lớn nhất là 8. Số chia là:
 • Câu 5. Một hình vuông có cạnh bằng 5cm. Tính chu vi hình vuông
  Chu vi hình vuông là:  ..........  (cm) 
  20
  Chu vi hình vuông là: 

  5 x 4 = 20 (cm) 

  Đáp số: 20 cm
 • Câu 6. Tính giá trị biểu thức 220 – 10 x 2 =
  200 
  220 – 10 x 2 = 220 - 20

  = 200 
 • Câu 7. Tìm x
 • a) X : 5 = 115
  x = 
  575
  x = 115 x 5
  x = 575
 • b) 8 x X = 648
  x = .........
  81
  8 x X = 648
  X = 648 : 8
  X = 81
 • Câu 8. Tóm tắt:

  Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 - 2021

  Giải bài Toán theo tóm tắt.

  Trả lời:
  Cả hai con lợn cân nặng số cân là ........ (kg)

  Con lợn bé cân nặng là: 125 - 30 = 95 (kg)

  Cả hai con lợn cân nặng là : 125 + 95 = 220 (kg)

  Đáp số: 220 kg
 • Câu 9.
  Một thùng đựng 25 lít nước mắm. Người ta đã lấy ra \frac{1}{5} số lít nước mắm. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu lít nước mắm?
  Trả lời:
  Trong thùng còn lại .........lít nước mắm.
  20
  Số lít nước mắm đã lấy ra là: 25 : 5 = 5 (l)

  Số lít nước mắm còn lại là : 25 – 5 = 20 (l)

  Đáp số: 20 l nước mắm
 • Câu 10. Hình bên có:
  Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 - 2021
 • - ………….hình tam giác.
  5
 • - ………….hình tứ giác.
  3
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
4 807
Sắp xếp theo

  Đề thi học kì 1 lớp 3

  Xem thêm