Tiếng Anh giao tiếp cơ bản: Những từ dùng để thảo luận

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản: Những từ dùng để thảo luận

Trong cuộc sống học tập và làm việc có rất nhiều lúc chúng ta cần thảo luận để có thể tìm ra được giải pháp và đóng góp ý kiến cho những vấn đề cần thiết. Trong bài viết này, mời các bạn cùng VnDoc tìm hiểu một số từ, cụm từ và câu nói thường được sử dụng hay dùng trong thảo luận nhé!

Các mẫu câu tiếng Anh giao tiếp Doanh nghiệp

Những câu giao tiếp tiếng Anh sử dụng trong cuộc họp

Mẫu câu giao tiếp tiếng Anh dành cho lễ tân và thư ký văn phòng

Tài liệu tiếng Anh giao tiếp cơ bản

1. Opening a discussion (Mở ra cuộc thảo luận)

 • To begin with, ...: Để bắt đầu với
 • We need to discuss/determine/find out ...: chúng ta cần thảo luận
 • Let's start by ( Đi kèm với V-ing): Hãy bắt đầu với
 • We'll start by (Đi kèm với V-ing): Chúng ta sẽ bắt đầu với
 • The problem/issue/question here is . . .: Vấn đề ở đây là
 • The important thing (here) is . . .: Điều quan trọng là
 • The main thing we need to discuss is . . .: Vấn đề chính chúng ta cần thảo luận là
 • Let's look at . . .: Hãy cùng nhìn vào vấn đề
 • It looks/appears like . . .: Nó trông giống như

2. Asking for input (Hỏi thêm thông tin)

 • What do you think? Bạn nghĩ sao?
 • How about you? Thế còn bạn (thấy thế nào)?
 • How do you feel about that? Bạn thấy thế nào về việc đó?
 • Any ideas on that? Có ý kiến nào không?

3. Responding (Trả lời)

 • (That sounds like a) good idea/ sounds good: Đó có vẻ là ý kiến hay đấy
 • The problem with that is : Vấn đề ở đây là
 • That raises/ brings up the issue of : Cái đó sẽ gây ra vấn đề

4. Contrasting (Tóm lại)

 • On the other hand: mặt khác
 • However: tuy nhiên
 • Yes, but: Vâng, như mà
 • You may be right, but: Bạn có thể đúng, tuy nhiên
 • I may be wrong, but: Tôi có thể sai, nhưng mà
 • Correct me if I'm wrong, but: Hãy góp ý nếu tôi sai, nhưng...

Trên đây là một số mẫu câu tiếng Anh cơ bản giúp bạn thảo luận và đưa ra ý kiến riêng của mình một cách lịch sự và có trình tự. Hy vọng bài viết sẽ mang đến cho bạn một nguồn kiến thức hữu ích giúp bạn dần cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình.

VnDoc chúc bạn học tiếng Anh hiệu quả!

Đánh giá bài viết
1 951
Tiếng Anh giao tiếp Xem thêm