Trúcc Khê Tiếng Anh Lớp 8

Tiếng anh lớp 8

3
3 Câu trả lời
 • Cô Lệ - Tiếng Anh THCS
  Cô Lệ - Tiếng Anh THCS

  IX. AND/ SO THAT

  1 - D. and

  2 - C. so that

  3 - C. or

  4 - C. so that

  5 - A. and

  Tìm lỗi sai

  1 - so

  2 - land

  4 - and

  5 - so that

  Trả lời hay
  13 Trả lời 20:39 19/12
  • Cô Lệ - Tiếng Anh THCS
   Cô Lệ - Tiếng Anh THCS

   Em tham khảo đáp án dưới đây nhé

   Chọn đáp án đúng

   1 - B. don't stop (câu điều kiện loại 1)

   3 - A. will happen (câu điều kiện loại 1)

   5 - C. won't affect (câu điều kiện loại 1)

   7 - D. costs (câu điều kiện loại 1)

   9 - C. trees (cut down the trees: chặt cây)

   4 - D. will be (câu điều kiện loại 1)

   5 - C. is (trash là danh từ không đếm được dùng is; câu điều kiện loại 1)

   6 - B. keep (câu điều kiện loại 1)

   Tìm lỗi sai

   1 - be

   2 - keeps

   3 - don't

   4 - Will đầu tiên

   5 - Who

   6 - affecting

   7 - lost

   8 - increase

   0 Trả lời 20:34 19/12
   • Bùi Thi Thuỳ
    Bùi Thi Thuỳ

    Làm sao để đăng ảnh lên vậy mn

    0 Trả lời 17:06 22/12

    Tiếng Anh

    Xem thêm