Trần Lê Uyển Nhi Toán học Lớp 7

Tìm 3 số 2a=3b-c=50

a-1/2=b-2/3=c-3/4 và 2a+3b -c=50

1
1 Câu trả lời
  • Zeraora
    Zeraora

    a

    0 Trả lời 17:44 17/10
    Toán học Xem thêm