Phùng Thị Kim Dung Toán học Lớp 2

Tìm hai số có tổng bằng 6 và hiệu bằng 0

Tìm hai số có tổng bằng 6 và hiệu bằng 0

4
4 Câu trả lời
 • Bọ Cạp
  Bọ Cạp

  6=6+0 , 6-0=6

  6=5+1 , 5-1=4

  6=4+2 , 4-2=2

  6=3+3 , 3-3=0

  Ta thấy trường hợp cuối thỏa yêu cầu đề toán. Vậy hai số cần tìm đều bằng 3.

  1 Trả lời 08:18 25/09
  • Cự Giải
   Cự Giải

   Tìm hai số có tổng bằng 6 và hiệu bằng 0 gồm:

   6=6+0 , 6-6=0

   6=5+1 , 5-5=0

   6=4+2 , 4-4=0

   6=3+3 , 3-3=0

   2-2=0

   1-1=0

   0 Trả lời 08:20 25/09
   • Người Dơi
    Người Dơi

    Sai rồi bạn nhé, phải giải như này:

    Ta nhận thấy các hiệu bằng 0 chỉ có các số giống nhau

    Vậy các số giống nhau đó cộng lại bằng 0

    Mà : 6=3+3

    ⇒ Vậy hai số đó là 3 và 3

    0 Trả lời 08:22 25/09
   • Xử Nữ
    Xử Nữ

    Số 3 và số 3

    vì 3+3 = 6

    và 3-3 = 0

    0 Trả lời 08:24 25/09
  • Thùy Chi
   Thùy Chi

   Ta gọi hai số đó là a,b

   Theo đề bài ta có:

   a+b=6

   a−b=0

   Nên :

   a=(6+0):2=3

   b=6−3=3

   Vậy hai số đó là 3 và 3

   0 Trả lời 08:23 25/09
   • Batman
    Batman

    Do hiệu của hai số bằng 0, nên hai số cần tìm là hai số giống nhau.

    Tổng của hai số bằng 6 mà 3+3=6.

    Vậy hai số cần tìm là 3 và 3.

    0 Trả lời 08:25 25/09
    Toán học Xem thêm