Tổng hợp 18 videos hướng dẫn thi IELTS của British Council

Tổng hợp 18 videos hướng dẫn thi IELTS của British Council

Tổng hợp 18 videos hướng dẫn thi IELTS của British Council giới thiệu về cấu trúc bài thi IELTS, thời gian thi và đưa ra giới thiệu tổng quát về bài thi IELTS, giúp các bạn hiểu rõ và có những chuẩn bị tốt nhất. 18 videos chia ra từng chủ đề để các bạn tiện theo dõi. Mời các bạn tham khảo.

Xem phim để được IELTS 7.0

Tổng hợp các bài luận Tiếng Anh theo chủ đề

Hướng dẫn thi IELTS WRITING

1. Journey to IELTS – Writing test

2. IELTS Writing Task 1 things you must do

3. IELTS Writing Task 1 – tips and advice

4. IELTS Writing Answer the question!

5. IELTS Writing Task response Task achievement

6. IELTS Writing Coherence & Cohesion

7. IELTS Writing Grammar

8. IELTS Writing Vocabulary

9. IELTS preparation: Power Writing for IELTS Task 2 Writing

Hướng dẫn thi IELTS SPEAKING

1. Improve English for the IELTS Speaking test

2. Improve English for the IELTS Speaking test: Grammar

3. Improve English for the IELTS Speaking test: Pronunciation

4. Improve English for the IELTS Speaking test: Fluency and Coherence

5. IELTS Speaking: Improve English & prepare for IELTS – Vocabulary

Hướng dẫn thi IELTS READING

1. Journey to IELTS – Reading test

2. IELTS Reading

Hướng dẫn thi IELTS LISTENING

1. IELTS Listening

2. Journey to IELTS – Listening test

Đánh giá bài viết
1 1.285
Sắp xếp theo

    Học tiếng Anh cùng người nổi tiếng

    Xem thêm