Trắc nghiệm Địa lí 8 bài 17

VnDoc xin trân trọng giới thiệu bài Trắc nghiệm Địa lí 8 bài 17: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học môn Địa lí 8.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết

Câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lí bài: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)

Câu 1: Lá cờ của ASEAN lấy biểu trưng là loại cây trồng nào của khu vực?

 1. Cây cao su
 2. Cây cà phê
 3. Cây lúa
 4. Cây ngô

Câu 2: Hiệp hội các nước Đông Nam Á được thành lập vào năm nào?

 1. 1965
 2. 1966
 3. 1967
 4. 1968

Câu 3: Mặt hàng xuất khẩu chính của nước ta sang ASEAN là

 1. Gạo
 2. Cà phê
 3. Cao su
 4. Thủy sản

Câu 4: Khi tham gia vào ASEAN, Việt Nam gặp phải những khó khăn nào?

 1. Chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế - xã hội.
 2. Khác biệt về thể chế chính trị.
 3. Bất đồng về ngôn ngữ.
 4. Tất cả đều đúng

Câu 5: Việt Nam tham gia vào Hiệp hội các nước Đông Nam Á vào năm

 1. 1995
 2. 1996
 3. 1997
 4. 1998

Câu 6: Nước nào chưa tham gia vào Hiệp hội các nước Đông Nam Á?

 1. Mi-an-ma
 2. Cam-pu-chia
 3. Lào
 4. Đông Ti-mo

Câu 7: Hiệp hội các nước Đông Nam Á có bao nhiêu thành viên?

 1. 9
 2. 10
 3. 11
 4. 12

Câu 8: Dự án hành lang Đông-Tây tại lưu vực sông Mê Công gồm

 1. Việt Nam
 2. Lào, Cam-pu-chia
 3. Đông bắc Thái Lan
 4. Tất cả đều đúng

Câu 9: Những lợi thế về kinh tế của miền nào ở nước ta sẽ được khai thác khi dự án phát triển hành lang Đông-Tây được thực hiện?

 1. Miền Bắc
 2. Miền Trung
 3. Miền Nam
 4. Tất cả đều đúng

Câu 10: Những năm đầu các nước trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam hợp tác về lĩnh vực

 1. Kinh tế
 2. Giáo dục
 3. Văn hóa
 4. Quân sự

Câu 11: Tam giác tăng trưởng kinh tế XI-G1Ô-RI được lập từ năm nào?

 1. 1985
 2. 1987
 3. 1989
 4. 1991

Câu 12: Các nước nào đã lập tam giác tăng trưởng kinh tế?

 1. Ma-lai-xi-a - In-đô-nê-xi-a - Xin-ga-po
 2. Ma-lai-xi-a - Việt Nam - Xin-ga-po
 3. Ma-lai-xi-a - Thái Lan - Xin-ga-po
 4. Ma-lai-xi-a - Mi-an-ma - Xin-ga-po

Câu 13: Việt Nam gia nhập ASEAN vào năm nào?

 1. 1967
 2. 1984
 3. 1995
 4. 1997

Câu 14: Mục tiêu chung của ASEAN là

 1. Giữ vững hòa bình, an ninh, ổn định khu vực.
 2. Xây dựng một công đồng hòa hợp.
 3. Cùng nhau phát triển kinh tế -xã hội.
 4. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 15: Tam giác tăng trưởng kinh tế XI-GIÔ-RI là hợp tác của 3 quốc gia nào?

 1. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia
 2. Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, In-đô-nê-xi-a
 3. Thái Lan, Mi-an-ma, Ma-lai-xi-a
 4. Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, Thái Lan

Câu 16: Sự hợp tác để phát triển kinh tế-xã hội của các nước ASEAN biểu hiện qua

 1. Sử dụng đồng tiền chung trong khu vực
 2. Hình thành một thị trường chung
 3. Cùng hợp tác để sản xuất ra sản phẩm
 4. Tăng cường trao đổi hàng hóa giữa các nước.

Câu 17: Sự hợp tác để phát triển kinh tế-xã hội của các nước ASEAN không biểu hiện qua

 1. Nước phát triển hơn đã giúp cho các nước thành viên.
 2. Sử dụng đồng tiền chung trong khu vực
 3. Xây dựng các tuyến đường giao thông.
 4. Phối hợp khai thác và bảo vệ lưu vực sông Mê Công.

---------------------------------

Với nội dung bài Trắc nghiệm Địa lí 8 bài 17: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) gồm nhiều câu hỏi trắc nghiệm giúp các bạn học sinh cùng quý thầy cô hiểu rõ về lợi ích, vai trò của hiệp hội các nước Đông Nam Á trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội....

Như vậy VnDoc đã giới thiệu các bạn tài liệu Trắc nghiệm Địa lí 8 bài 17: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN). Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Trắc nghiệm Địa lý 8, Giải VBT Địa Lí 8, Giải tập bản đồ Địa lí 8, Giải bài tập Địa lí 8, Giải SBT Địa lí 8, Lý thuyết Địa lí 8, Tài liệu học tập lớp 8

Đánh giá bài viết
4 4.464
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Địa lý 8

Xem thêm