Địa lí 8 bài 17: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)

Lý thuyết Địa lý lớp 8 bài 17: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) tổng hợp lý thuyết cơ bản được học trong chương trình Địa lí 8 bài 17. Tài liệu giúp các em tìm hiểu quá trình thành lập và phát triển ASEAN. Hiệp hội đã tạo ra sự liên kết phát triển kinh tế xã hội giữa các nước thành viên như thế nào? Sau đây sẽ là nội dung chi tiết, các em cùng tham khảo nhé.

A. Giải bài tập Địa lý 8 bài 17

B. Lý thuyết Địa lý 8 bài 17

1. Hiệp hội các nước Đông Nam Á

- Năm 1967, 5 nước: Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin và Sin-ga-po thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

- Số lượng thành viên của ASEAN ngày càng tăng.

- Mục tiêu chung là giữ vững hòa bình, an ninh, ổn định khu vực, xây dựng một công đồng hòa hợp, cùng nhau phát triển kinh tế - xã hội.

- Các nước hợp tác với nhau trên nguyên tắc tự nguyện, tôn trọng chủ quyền của mỗi quốc gia thành viên.

2. Hợp tác để phát triển kinh tế - xã hội

- 3 nước Ma-lai-xi-a, Sin-ga-po, In-đô-nê-xi-a thành lập tam giác tăng trưởng kinh tế XI-GIÔ-RI.

- Sự hợp tác kinh tế - xã hội còn biểu hiện:

+ Nước phát triển hơn đã giúp cho các nước thành viên.

+ Tăng cường trao đổi hàng hóa giữa các nước.

+ Xây dựng các tuyến đường giao thông.

+ Phối hợp khai thác và bảo vệ lưu vực sông Mê Công.

3. Việt Nam trong ASEAN

- Năm 1995, Việt Nam là thành viên của ASEAN.

- Khi trở thành thành viên của ASEAN, Việt Nam đã tích cực tham gia vào các hoạt động hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ.

- Tham gia vào ASEAN, Việt Nam có nhiều cơ hội để phát triển kinh tế - xã hội nhưng cũng có nhiều thách thức cần vượt qua.

C. Trắc nghiệm Địa lý 8 bài 17

Câu 1: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ra đời vào năm

A. 1965

B. 1966

C. 1967

D. 1968

Đáp án: C. 1967

Giải thích: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ra đời vào ngày 8 tháng 8 năm 1967. (trang 58 SGK Địa lí lớp 8).

Câu 2: Những năm đầu các nước trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam hợp tác về lĩnh vực

A. Kinh tế

B. Giáo dục

C. Văn hóa

D. Quân sự

Đáp án: D. Quân sự

Giải thích: Trong 25 năm đầu, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á được tổ chức như một khối hợp tác về quân sự. (trang 59 SGK Địa lí lớp 8).

Câu 3: Hiện nay có bao nhiêu quốc gia tham gia vào ASEAN

A. 9

B. 10

C. 11

D. 12

Đáp án: B. 10

Giải thích: Hiện nay có 10 quốc gia tham gia vào ASEAN: Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin và Sin-ga-po, Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Mi-an-ma, Bru-nây (trang 58 SGK Địa lí lớp 8).

Câu 4: Việt Nam gia nhập ASEAN vào năm nào?

A. 1967

B. 1984

C. 1995

D. 1997

Đáp án: C. 1995

Giải thích: (trang 58 SGK Địa lí lớp 8).

Câu 5: Mục tiêu chung của ASEAN là

A. Giữ vững hòa bình, an ninh, ổn định khu vực.

B. Xây dựng một công đồng hòa hợp.

C. Cùng nhau phát triển kinh tế -xã hội.

D. Cả 3 ý trên.

Đáp án: D. Cả 3 ý trên

Giải thích: Mục tiêu chung là giữ vững hòa bình, an ninh, ổn định khu vực, xây dựng một công đồng hòa hợp, cùng nhau phát triển kinh tế - xã hội. (trang 59 SGK Địa lí 8).

Câu 6: Tam giác tăng trưởng kinh tế XI-GIÔ-RI là hợp tác của 3 quốc gia nào?

A. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia

B. Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, In-đô-nê-xi-a

C. Thái Lan, Mi-an-ma, Ma-lai-xi-a

D. Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, Thái Lan

Đáp án: B. Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, In-đô-nê-xi-a

Giải thích: 3 nước Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, In-đô-nê-xi-a thành lập tam giác tăng trưởng kinh tế XI-GIÔ-RI. (trang 59 SGK Địa lí 8).

Câu 7: Sự hợp tác để phát triển kinh tế-xã hội của các nước ASEAN biểu hiện qua:

A. Sử dụng đồng tiền chung trong khu vực

B. Hình thành một thị trường chung

C. Cùng hợp tác để sản xuất ra sản phẩm

Đáp án: D. Tăng cường trao đổi hàng hóa giữa các nước.

Giải thích: (trang 59 SGK Địa lí 8).

Câu 8: Sự hợp tác để phát triển kinh tế-xã hội của các nước ASEAN không biểu hiện qua:

A. Nước phát triển hơn đã giúp cho các nước thành viên.

B. Sử dụng đồng tiền chung trong khu vực

C. Xây dựng các tuyến đường giao thông.

D. Phối hợp khai thác và bảo vệ lưu vực sông Mê Công.

Đáp án: B. Sử dụng đồng tiền chung trong khu vực

Giải thích: (trang 59 SGK Địa lí 8).

Câu 9: Mặt hàng xuất khẩu chính của nước ta sang ASEAN là

A. gạo

B. cà phê

C. cao su

D. thủy sản

Đáp án: A. gạo

Giải thích: Mặt hàng xuất khẩu chính của nước ta sang ASEAN là gạo, In-đô-nê-xi-a là thị trường gạo lớn nhất của nước ta trong ASEAN (trang 60 SGK Địa lí lớp 8).

Câu 10: Khi tham gia vào ASEAN, Việt Nam gạp phải những khó khăn nào

A. Chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế - xã hội.

B. Khác biệt về thể chế chính trị.

C. Bất đồng về ngôn ngữ.

D. Cả 3 ý trên.

Đáp án: D. Cả 3 ý trên.

Giải thích: (trang 60 SGK Địa lí 8).

Câu 11: Tam giác tăng trưởng kinh tế XI-G1Ô-RI được lập từ năm nào?

A. 1991

B. 1989

C. 1985

D. 1987

Đáp án: B

Câu 12: Việt Nam tham gia vào Hiệp hội các nước Đông Nam Á vào năm:

A. 1997

B. 1995

C. 1996

D. 1998

Đáp án: B

Câu 13: Dự án phát triển hành lang Đông-Tây nhằm mục đích:

A. Thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nước và các vùng trong Hiệp hội. 

B. Tất cả đều đúng

C. Xóa đói giảm nghèo.

Đáp án: B

Câu 14: Những lợi thế về kinh tế của miền nào ở nước ta sẽ được khai thác khi dự án phát triển hành lang Đông-Tây được thực hiện?

A. Miền Bắc

B. Tất cả đều đúng

C. Miền Nam

D. Miền Trung

Đáp án: D

Câu 15: Nước nào chưa tham gia vào Hiệp hội các nước Đông Nam Á:

A. Mi-an-ma

B. Đông Ti-mo

C. Cam-pu-chia

D. Lào

Đáp án: B

Câu 16: Các nước nào đã lập tam giác tăng trưởng kinh tế?

A. Ma-lai-xi-a - In-đô-nê-xi-a - Sin-ga-po

B. Ma-lai-xi-a - Việt Nam - Sin-ga-po

C. Ma-lai-xi-a - Thái Lan - Sin-ga-po

D. Ma-lai-xi-a - Mi-an-ma - Sin-ga-po

Đáp án: A

Câu 17: Hiệp hội các nước Đông Nam Á được thành lập vào năm nào?

A. 1966

B. 1968

C. 1967

D. 1965

Đáp án: C

Câu 18: Hiệp hội các nước Đông Nam Á có bao nhiêu thành viên?

A. 9

B. 10

C. 12

D. 11

Đáp án: B

Câu 19: Dự án hành lang Đông-Tây tại lưu vực sông Mê Công gồm:

A. Việt Nam

B. Đông bắc Thái Lan

C. Lào, Cam-pu-chia

D. Tất cả đều đúng

Đáp án: D

Câu 20: Có bao nhiêu nước đầu tiên tham gia vào Hiệp hội các nước Đông Nam Á?

A. 5

B. 9

C. 3

D. 7

Đáp án: A

............................

Lý thuyết Địa lý lớp 8 bài 17: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) được VnDoc chia sẻ trên đây. Hy vọng thông qua tài liệu này, các em nắm chắc kiến thức về hiệp hội các nước Đông Nam Á, các nước hợp tác để cùng phát triển kinh tế và xã hội...Chúc các em học tốt, nếu thấy tài liệu hữu ích, hãy chia sẻ cho các bạn cùng tham khảo với nhé.

Ngoài Lý thuyết Địa lý lớp 8 bài 17: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN), các bạn tham khảo thêm tài liệu: Lý thuyết Địa lý lớp 8, Giải bài tập Địa lí 8, Giải tập bản đồ Địa lí 8, Giải bài tập Địa Lí 8 ngắn nhất, Giải Vở BT Địa Lí 8, Tài liệu học tập lớp 8

Đặt câu hỏi về học tập, giáo dục, giải bài tập của bạn tại chuyên mục Hỏi đáp của VnDoc
Hỏi - Đáp Truy cập ngay: Hỏi - Đáp học tập
Đánh giá bài viết
33 22.509
Sắp xếp theo

Lý thuyết Địa lí 8

Xem thêm