Địa 8 bài 14: Đông Nam Á - đất liền và hải đảo

Lý thuyết Địa lý 8 bài 14: Đông Nam Á - đất liền và hải đảo tổng hợp phần lí thuyết cơ bản trong chương trình giảng dạy môn Địa lý lớp 8 bài 14, kèm câu hỏi trắc nghiệm cho các em học sinh vận dụng lý thuyết vào trả lời câu hỏi một cách dễ dàng hơn. Tài liệu giúp các em tìm hiểu về khu vực Đông Nam Á, xác định trên lược đồ khu vực Đông Nam Á. Tìm hiểu về kinh tế, dân cư xã hội và tình hình phát triển của Đông Nam Á. Dưới đây là nội dung chi tiết, các em cùng tham khảo nhé.

A. Giải bài tập Địa lí 8 bài 14

B. Lý thuyết Địa lí 8 bài 14

1. Vị trí và giới hạn của khu vực Đông Nam Á

- Nằm ở phía Đông Nam của châu Á.

- Nằm hoàn toàn trong đới khí hậu nhiệt đới.

- Đông Nam Á gồm 11 quốc gia, chia làm 2 bộ phận: phần đất liền (bán đảo Trung Ấn) và hải đảo.

- Tiếp giáp với Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, là cầu nối giữa châu Á và châu Đại Dương, khu vực có nền kinh tế phát triển năng động.

=> Có ý nghĩa quan trọng về mặt tự nhiên và kinh tế.

2. Đặc điểm tự nhiên

a) Địa hình.

- Phần đất liền:

+ Núi cao hướng Bắc – Nam, Tây Bắc – Đông Nam. Các cao nguyên thấp.

+ Đồng bằng phù sa màu mỡ, các thung lũng sông làm địa hình bị chia cắt mạnh.

- Phần hải đảo:

+ Hệ thống núi hướng vòng cung, Đông – Tây, nhiều núi lửa.

+ Đồng bằng ven biển nhỏ hẹp.

b) Khí hậu, sông ngòi và cảnh quan.

- Khí hậu nhiệt đới gió mùa: Gió mùa mùa hạ hướng tây nam, tính chất nóng ẩm, mưa nhiều; gió mùa mùa đông hướng đông bắc, tính chất khô và lạnh.

- Cảnh quan đặc trưng: rừng nhiệt đới ẩm thường xanh, một số nơi có rừng thưa khô rụng lá (nửa phía tây)

- Sông ngòi:

+ Phần đất liền sông chảy theo hướng bắc – nam, chế độ nước theo mùa mưa, giàu phù sa.

+ Phần hải đảo: sông ngắn, dốc, chế độ nước điều hòa, ít giá trị giao thông, có một phần giá trị thủy điện.

- Phần hải đảo có tài nguyên khoáng sản giàu có.

- Khó khăn: có bão nhiệt đới và động đất, núi lửa (phần hải đảo)

C. Trắc nghiệm Địa lí 8 bài 14

Câu 1: Đông Nam Á gồm mấy bộ phận

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp án: B.2

Giải thích: Đông Nam Á gồm 2 bộ phận: phần đất liền và phần hải đảo. (trang 47 SGK Địa lí 8).

Câu 2: Phần đất liền Đông Nam Á có tên là

A. Bán đảo Ấn Độ

B. Đông Dương

C. Bán đảo Trung Ấn

D. Mã-lai

Đáp án: C. Bán đảo Trung Ấn

Giải thích: Phần đất liền của Đông Nam Á có tên bán đảo Trung Ấn vì nằm giữa hai nước Trung Quốc và Ấn Độ (trang 47 SGK Địa lí 8).

Câu 3: Đông Nam Á là cầu nối của hai đại dương nào

A. Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.

B. Thái Bình Dương và Bắc Băng Dương.

C. Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.

D. Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương.

Đáp án: C. Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.

Giải thích: (trang 47 SGK Địa lí 8).

Câu 4: Đông Nam Á là cầu nối của hai châu lục nào

A. Châu Á và châu Phi.

B. Châu Á và châu Âu.

C. Châu Á và châu Mĩ.

D. Châu Á và Châu Đại Dương.

Đáp án: D. Châu Á và Châu Đại Dương.

Giải thích: (trang 47 SGK Địa lí 8).

Câu 5: Các dải núi ở bán đảo Trung Ấn có hướng chủ yếu là

A. bắc- nam và tây bắc-đông nam.

B. tây-đông và bắc- nam.

C. tây – đông hoặc gần tây-đông.

D. bắc- nam hoặc gần bắc-nam

Đáp án: A. bắc- nam và tây bắc-đông nam.

Giải thích: (trang 47 SGK Địa lí 8).

Câu 6: Phần hải đảo của Đông Nam Á chịu những thiên tai nào

A. Bão tuyết

B. Động đất, núi lửa

C. Lốc xoáy

D. Hạn hán kéo dài

Đáp án: B. Động đất, núi lửa

Giải thích: Phần hải đảo của Đông Nam Á thường có động đất và núi lửa do nằm trong khu vực không ổn đinh của vỏ Trái Đất (trang 48 SGK Địa lí lớp 8).

Câu 7: Đông Nam Á chủ yếu nằm trong kiểu khí hậu nào

A. Khí hậu gió mùa

B. Khí hậu cận nhiệt địa trung hải

C. Khí hậu lục địa

D. Khí hậu núi cao

Đáp án: A. Khí hậu gió mùa

Giải thích: (trang 48 SGK Địa lí lớp 8).

Câu 8: Nguyên nhân chủ yếu nào làm cho các nước Đông Nam Á không bị khô hạn như những vùng có cùng vĩ độ ở châu Phi và Tây Nam Á:

A. địa hìn

B. gió mùa

C. giáp biển

D. dòng biển

Đáp án: B. gió mùa

Giải thích: (trang 48 SGK Địa lí lớp 8).

Câu 9: Đông Nam Á chịu thiên tai nào

A. Bão tuyết

B. Hạn hán kéo dài

C. Lốc xoáy

D. Bão nhiệt đới

Đáp án: D. Bão nhiệt đới

Giải thích: (trang 48 SGK Địa lí lớp 8).

Câu 10: Cảnh quan chủ yếu của Đông Nam Á

A. Rừng nhiệt đới ẩm thường xanh

B. Rừng lá kim

C. Xavan cây bụi

D. Hoang mạc và bán hoang mạc

Đáp án: A. Rừng nhiệt đới ẩm thường xanh

Giải thích: Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa tạo điều kiện cho rừng nhiệt đới ẩm thường xanh phát triển trên phần lớn diện tích của Đông Nam Á (trang 50 SGK Địa lí lớp 8).

Câu 11: Đặc điểm cảnh quan bán đảo Trung Ấn:

A. Tất cả đều đúng.

B. Rừng nhiệt đới.

C. Xavan.

D. Rừng thưa rụng lá vào mùa khô.

Đáp án: A

Câu 12: Quần đảo Mã Lai có khí hậu:

A. Tất cả đều sai

B. Xích đạo.

C. Nhiệt đới gió mùa.

D. Tất cả đều đúng

Đáp án: D.

Câu 13: Đảo nào lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á và lớn thứ ba trên thế giới?

A. Ca-li-man-tan

B. Gia-va

C. Xu-la-vê-di

D. Xu-ma-tơ-ra

Đáp án: A

Câu 14: Dựa vào hình 14.2, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa, cho biết các địa điểm Pa-đăng và Y-an-gun ở vùng nào?

Lý thuyết địa lý 8
A. Pa-đăng ở vùng Xích đạo.

B. Tất cả đều đúng.

C. Tất cả đều sai.

D. Y-an-gun ở vùng nhiệt đới gió mùa.

Đáp án: B

Câu 15: Sông Mê Công chảy từ Trung Quốc qua các nước nào sau đây?

A. Lào, Cam-pu-chia.

B. Thái Lan

. C. Việt Nam.

D. Tất cả đều đúng.

Đáp án: D

Câu 16: Đông Nam Á là “cầu nối” giữa:

A. Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.

B. Tất cả đều sai.

C. Châu Á và châu Đại Dương.

D. Tất cả đều đúng.

Đáp án: D

Câu 17: Các biển nào sau đây không nằm trong khu vực Đông Nam Á?

A. Biển Đông.

B. Biển A-rap

C. Biển Gia-va.

D. Biển Xu-lu.

 Đáp án: B

Câu 18: Dựa vào lược đồ hình 14.1, cho biết các dãy núi nào sau đây có hướng bắc nam?

lý thuyết địa lý 8
A. Các-đa-môn.

B. Hoàng Liên Sơn.

C. Luông Pha-băng.

D. Đăng-rếch.

Đáp án: C

Câu 19: Các sông ở bán đảo Trung Ấn.

A. Sông lớn chảy theo hướng bắc nam.

B. Tất cả đều sai

C. Sông ngắn chế độ nước điều hòa.

D. Các sông đều nằm trong vòng đai Xích đạo.

Đáp án: A

Câu 20: Phần đất liền của Đông Nam Á là:

A. Gắn liền với lục địa của châu Á,

B. Bán đảo Trung Ấn.

C. Nằm giữa hai nước Trung Quốc và Ấn Độ

D. Tất cả đều đúng.

Đáp án: D

...............................................

Lý thuyết Địa lý lớp 8 bài 14: Đông Nam Á - đất liền và hải đảo được VnDoc chia sẻ trên đây. hy vọng sẽ giúp các em học sinh nắm vững kiến thức về vị trí và giới hạn của khu vực Đông Nam Á, đặc điểm tự nhiên của khu vực này... Chúc các em học tốt, nếu thấy tài liệu này hay, hãy chia sẻ cho các bạn cùng tham khảo nhé.

Ngoài Lý thuyết Địa lý lớp 8 bài 14: Đông Nam Á - đất liền và hải đảo, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Địa lý lớp 8, Giải bài tập Địa lí 8, Giải tập bản đồ Địa lí 8, Giải bài tập Địa Lí 8 ngắn nhất, Giải Vở BT Địa Lí 8, Tài liệu học tập lớp 8

Đặt câu hỏi về học tập, giáo dục, giải bài tập của bạn tại chuyên mục Hỏi đáp của VnDoc
Hỏi - Đáp Truy cập ngay: Hỏi - Đáp học tập
Đánh giá bài viết
22 29.778
Sắp xếp theo

Lý thuyết Địa lí 8

Xem thêm