Địa lí 8 bài 5: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á

Lý thuyết Địa lý lớp 8 bài 5: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á tổng hợp phần lý thuyết quan trọng được học trong bài 5 môn Địa lý lớp 8, kèm câu hỏi trắc nghiệm Địa lí 8 cho các em vận dụng lý thuyết vào trả lời câu hỏi. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết.

A. Giải bài tập Địa lí 8 bài 5

B. Lý thuyết Địa 8 bài 5

1. Một châu lục đông dân nhất thế giới.

- Dân số đông nhất thế giới, luôn chiếm hơn 1/2 dân số thế giới (năm 2002: 61%)

- Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên bằng mức trung bình của thế giới nhờ thực hiện tốt chính sách dân số ở các nước đông dân.

2. Dân cư thuộc nhiều chủng tộc.

- Phần lớn thuộc chủng tộc Môn-gô-lô-it (Đông Á, Bắc Á, Đông Nam Á), Ơ-rô-pê-ô-it (Tây Nam Á, Trung Á và Nam Á), ngoài ra một bộ phận nhỏ thuộc Ô-xtra-lô-it (Đông Nam Á).

- Tuy khác nhau về hình thái nhưng đều có quyền và khả năng như nhau trong mọi hoạt động kinh tế, văn hoá, xã hội.

3. Nơi ra đời của các tôn giáo lớn.

Là nơi ra đời của nhiều tôn giáo lớn trên thế giới.

- Ở Ấn Độ ra đời 2 tôn giáo lớn:

+ Ấn Độ giáo: hình thành vào thế kỉ đầu của thiên niên kỉ thứ nhất trước Công nguyên, thờ Đấng tối cao Bà La Môn

+ Phật giáo: hình thành vào thế kỉ VI trước Công nguyên (545), thờ Phật Thích Ca.

- Trên vùng Tây Á:

+ Ki-tô giáo (ở Pa-le-xtin): hình thành vào đầu Công nguyên, thờ Chúa Giê-su.

+ Hồi giáo (A-rập Xê-ut): hình thành vào thế kỉ VII sau Công nguyên, thờ Thánh Ala.

C. Trắc nghiệm Địa lí 8 bài 5

Câu 1: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á là

A. Một châu lục đông dân nhất thế giới.

B. Dân cư thuộc nhiều chủng tộc.

C. Nơi ra đời của các tôn giáo lớn

D. Tất cả các ý trên.

Đáp án: D. Tất cả các ý trên.

Giải thích: Bài 5 SGK trang 16-17 Địa lí 8.

Câu 2: Quốc gia đông dân nhất châu Á là

A. Trung Quốc B. Thái Lan C. Việt Nam D. Ấn Độ

Đáp án: A. Trung Quốc

Giải thích: Trung quốc là quốc gia đông dân nhất châu Á và đông nhất thế giới.

Câu 3: Tỉ lệ gia tăng dân số của Châu Á giảm đáng kể do

A. Chuyển cư

B. Phân bố lại dân cư

C. Thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình.

D. Thu hút nhập cư.

Đáp án: C. Thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình.

Giải thích: Nhằm hạn chế gia tăng dân số nhiều nước ở châu Á đã thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, nhờ đó tỉ lệ gia tăng dân số của Châu Á giảm đáng kể.

Câu 4: Chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-ít chủ yếu phân bố ở

A. Đông Nam Á, Trung Á, Nam Á.

B. Tây Nam Á, Trung Á, Nam Á.

C. Đông Nam Á, Đông Á, Bắc Á.

D. Đông Nam Á, Tây Nam Á, Nam Á.

Đáp án: B. Tây Nam Á, Trung Á, Nam Á.

Giải thích: Chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-ít chủ yếu phân bố ở: Tây Nam Á, Trung Á, Nam Á.

Câu 5: Chủng Môn-gô-lô-it chủ yếu phân bố ở:

A. Đông Nam Á, Trung Á, Nam Á.

B. Tây Nam Á, Trung Á, Nam Á.

C. Bắc Á, Đông Á, Đông Nam Á

Đáp án: C. Bắc Á, Đông Á, Đông Nam Á

Giải thích: Chủng Môn-gô-lô-it chủ yếu phân bố ở: Bắc Á, Đông Á, Đông Nam Á

Câu 6: Chủng Ô-xtra-lô-it chủ yếu phân bố ở

A. Đông Nam Á, Trung Á.

B. Tây Nam Á, Trung Á.

C. Bắc Á, Đông Á.

D. Đông Nam Á, Nam Á.

Đáp án: D. Đông Nam Á, Nam Á.

Giải thích: Chủng Ô-xtra-lô-it chủ yếu phân bố ở: Đông Nam Á, Nam Á.

Câu 7: Chủng tộc chủ yếu ở Đông Nam Á là

A. Ơ-rô-pê-ô-it

B. Môn-gô-lô-it

C. Ô-xtra-lô-it

D. Môn-gô-lô-it và Ô-xtra-lô-it.

Đáp án: D. Môn-gô-lô-it và Ô-xtra-lô-it.

Giải thích: Chủng tộc chủ yếu ở Đông Nam Á là Môn-gô-lô-it và Ô-xtra-lô-it.

Câu 8: Các chủng tộc chủ yếu ở châu Á là

A. Ơ-rô-pê-ô-it và Môn-gô-lô-it

B. Ơ-rô-pê-ô-it và Ô-xtra-lô-it

C. Môn-gô-lô-it và Ô-xtra-lô-it.

D. Môn-gô-lô-it, Ô-xtra-lô-it, Ơ-rô-pê-ô-it.

Đáp án: A. Ơ-rô-pê-ô-it và Môn-gô-lô-it

Giải thích: Chủng tộc chủ yếu ở Châu Á là Ơ-rô-pê-ô-it và Môn-gô-lô-it; chủng tộc Ô-xtra-lô-it phân bố rải rác ở một số nơi thuộc Đông Á và Đông Nam Á.

Câu 9: Hai tôn giáo lớn ra đời ở Ấn Độ là

A. Phật giáo và Ki-tô giáo

B. Phật giáo và Ấn Độ giáo

C. Ki-tô giáo và Hồi giáo

D. Ấn Độ giáo và Hồi giáo

Đáp án: B. Phật giáo và Ấn Độ giáo

Giải thích: Tại Ấn Độ ra đời 2 tôn giáo lớn là Ấn Độ giáo và Phật giáo, Ấn Độ giáo ra đời vào thiên niên kỉ thứ nhất trước Công nguyên, Phật giáo ra đời vào thế kỉ VI trước Công nguyên.(SGK trang 17 Địa lí 8)

Câu 10: Hai tôn giáo lớn ra đời ở Tây Á là

A. Phật giáo và Ki-tô giáo

B. Phật giáo và Ấn Độ giáo

C. Ki-tô giáo và Hồi giáo

D. Ấn Độ giáo và Hồi giáo

Đáp án: C. Ki-tô giáo và Hồi giáo

Giải thích: Trên vùng Tây Á, Ki-tô hình thành từ đầu Công nguyên (tại Pa-le-xtin) và Hồi giáo vào thế kỉ VII sau Công nguyên (tại Ả-rập Xê-ut). (SGK trang 17 Địa lí 8)

Câu 11: Địa điểm ra đời của Ki-tô giáo là:

A. Pa-le-xtin.

B. Tất cả đều sai.

C. Ấn Độ.

D. A-rập Xê-út.

Đáp án: A

Câu 12: Dựa vào bảng 5.1, cho biết số dân châu Á so với các châu lục khác.

A. Gấp đôi châu Phi.

B. Đông nhất.

C. Chiếm 2/3 thế giới.

D. Tất cả đều đúng.

Đáp án: B

Câu 13: Chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-it phân bố chủ yếu ở khu vực:

A. Trung Á.

B. Tất cả đều đúng.

C. Nam Á.

D. Tây Nam Á

Đáp án: B

Câu 14: Dân cư châu Á thuộc chủng tộc nào?

A. Ô-tra-lô-it.

B. Môn-gô-lô-it.

C. Ơ-rô-pê-ô-it.

D. Tất cả đều đúng.

Đáp án: D

Câu 15: Quan sát hình 5.1. cho biết khu vực nào có chủng tộc Môn-gô-lô-it sống đan xen với chủng tộc Ô-xtra-lô-it?

A. Bắc Á.

B. Đông Nam Á.

C. Đông Á.

D. Tây Nam Á.

Đáp án: B

Câu 16: Tỉ lệ gia tăng dân số châu Á đang có xu hướng:

A. Tất cả đều sai.

B. ngang với mức trung bình thế giới.

C. giảm.

D. Tất cả đều đúng.

Đáp án: D

Câu 17: Hồi giáo là tôn giáo lớn ở:

A. In-đô-nê-xi-a.

B. Tất cả đều đúng.

C. Ma-lai-xi-a.

D. Nam Á.

Đáp án: B

Câu 18: Châu lục nào trên thế giới là nơi ra đời của nhiều tôn giáo lớn?

A. Châu Mĩ.

B. Châu Á.

C. Châu Âu.

D. Châu Đại Dương.

Đáp án: B

....................................

Như vậy VnDoc đã giới thiệu các bạn tài liệu Lý thuyết Địa lý lớp 8 bài 5: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á. Hy vọng thông qua tài liệu này, các em sẽ nắm được những kiến thức cơ bản về đặc điểm dân cư và xã hội Châu Á, từ đó làm các bài tập liên quan hiệu quả.

Để xem những bài tiếp theo, mời các bạn vào chuyên mục Lý thuyết Địa lí 8 trên VnDoc nhé. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Địa lý lớp 8, Giải bài tập Địa lí 8, Giải tập bản đồ Địa lí 8, Giải bài tập Địa Lí 8 ngắn nhất, Giải Vở BT Địa Lí 8, Tài liệu học tập lớp 8

Đánh giá bài viết
32 19.565
Sắp xếp theo

    Lý thuyết Địa lí 8

    Xem thêm