Trắc nghiệm Địa lí 8 bài 15

VnDoc xin giới thiệu bài Trắc nghiệm Địa lí 8 bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học môn Địa lí 8.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết

Câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lí bài: Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á

Câu 1: Tôn giáo ở hầu hết các nước Mi-a-ma, Thái Lan, Lào, Cam-pu-chia là

 1. Hồi giáo
 2. Ấn Độ giáo
 3. Phật giáo
 4. Thiên chúa giáo

Câu 2: Quốc gia có dân số đông nhất trong khu vực là

 1. In-đô-nê-xi-a
 2. Việt Nam
 3. Thái Lan
 4. Phi-líp-pin

Câu 3: Chủng tộc chủ yếu ở Đông Nam Á là

 1. Ơ-rô-pê-ô-it
 2. Môn-gô-lô-it
 3. Ô-xtra-lô-it
 4. Môn-gô-lô-it và Ô-xtra-lô-it.

Câu 4: Cơ cấu dân số chủ yếu ở các nước Đông Nam Á là

 1. Cơ cấu trẻ
 2. Cơ cấu trung bình
 3. Cơ cấu già
 4. Cơ cấu ổn định

Câu 5: Đông Nam Á có bao nhiêu quốc gia

 1. 9
 2. 10
 3. 11
 4. 12

Câu 6: Quốc gia có số dân đông nhất khu vực Đông Nam Á là

 1. Việt Nam
 2. In-đô-nê-xi-a
 3. Thái Lan
 4. Phi-lip-pin

Câu 7: Nước nào có diện tích nhỏ nhất trong các nước Đông Nam Á?

 1. Bru-nây
 2. Lào
 3. Đông-Ti-mo
 4. Sin-ga-po

Câu 8: Nước nào có diện tích lớn nhất Đông Nam Á?

 1. In-đô-nê-xi-a
 2. Thái Lan
 3. Mi- An-ma
 4. Ma-lai-xi-a

Câu 9: Quốc gia duy nhất không giáp biển ở Đông Nam Á là

 1. Thái Lan
 2. Cam-pu-chia
 3. Việt Nam
 4. Lào

Câu 10: Đa số người Thái Lan theo tôn giáo

 1. Hồi giáo
 2. Ki-tô giáo
 3. Ấn Độ giáo
 4. Phật giáo

Câu 11: Đa số người In-đô-nê-xi-a theo tôn giáo

 1. Hồi giáo
 2. Ki-tô giáo
 3. Ấn Độ giáo
 4. Phật giáo

Câu 12: Đa số người Việt Nam theo tôn giáo

 1. Phật giáo và Hồi giáo
 2. Ki-tô giáo và Hồi giáo
 3. Phật giáo và Ki-tô giáo
 4. Phật giáo và Ấn Độ giáo

Câu 13: Cho tới trước chiến tranh thế giới thứ 2, 3 nước Cam-pu-chia, Lào và Việt Nam bị đế quốc nào xâm lược

 1. Đế quốc Anh
 2. Đế quốc Tây Ban Nha
 3. Đế quốc Hà Lan
 4. Đế quốc Pháp.

Câu 14: Trong khu vực Đông Nam Á quốc gia nào không bị đế quốc xâm lược

 1. Việt Nam
 2. In-đô-nê-xi-a
 3. Thái Lan
 4. Phi-lip-pin

---------------------------------

Với nội dung bài Trắc nghiệm Địa lí 8 bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á gồm nhiều câu hỏi trắc nghiệm giúp các bạn học sinh cùng quý thầy cô hiểu rõ về đặc điểm và phân bố dân cư tại khu vực Đông Nam Á..

Như vậy VnDoc đã giới thiệu các bạn tài liệu Trắc nghiệm Địa lí 8 bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Trắc nghiệm Địa lý 8, Giải VBT Địa Lí 8, Giải tập bản đồ Địa lí 8, Giải bài tập Địa lí 8, Giải SBT Địa lí 8, Lý thuyết Địa lí 8, Tài liệu học tập lớp 8

Đánh giá bài viết
1 3.015
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Địa lý 8

Xem thêm