Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm Địa lí 8 bài 11

Trắc nghiệm Địa lí 8 bài 11: Dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á được VnDoc sưu tầm và tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học môn Địa lí 8.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết

Câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lí bài: Dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á

Câu 1: Số đô thị hơn 8 triệu dân của Ấn Độ là

 1. 1
 2. 2
 3. 3                       
 4. 4

Câu 2: Quốc gia phát triển nhất Nam Á là

 1. Ấn Độ                         
 2. Nê-pan
 3. Băng-la-det
 4. Pa-kis-tan

Câu 3: Hoạt động kinh tế chủ yếu của hầu hết các nước trong khu vực Nam Á là

 1. Dịch vụ
 2. Công nghiệp
 3. Nông nghiệp
 4. Khai thác dầu mỏ

Câu 4: Dựa vào bảng 11.1, cho biết khu vực nào đông dân thứ hai ở châu Á?

 1. Trung Á.
 2. Nam Á.
 3. Đông Nam Á.
 4. Tây Nam Á.

Câu 5: Quan sát hình 11.1, các đô thị nào có số dân trên 8 triệu?

 1. Ca-ra-si, Mum-bai.
 2. Niu Đê-li, Côn-ca-ta.
 3. Tất cả đều sai.
 4. Tất cả đều đúng.

Câu 6: Nam Á là khu vực đông dân thứ mấy của châu Á

 1. 1
 2. 2                         
 3. 3
 4. 4

Câu 7: Trước đây các nước Nam Á bị đế quốc nào xâm chiếm

 1. Đế quốc Pháp
 2. Đế quốc Mĩ
 3. Đế quốc Anh
 4. Đế quốc Tây Ban Nha

Câu 8: Năm bao nhiêu, các nước Nam Á giành được độc lập và tiến hành xây dựng nền kinh tế tự chủ.

 1. 1945
 2. 1946
 3. 1947                     
 4. 1948

Câu 9: Nguyên nhân làm cho tình hình chính trị- xã hội trong khu vực thiếu ổn định?

 1. Do bị đế quốc đô hộ kéo dài.
 2. Xảy ra mâu thuẫn xung đột giữa các dân tộc.
 3. Xảy ra mâu thuẫn xung đột giữa các tôn giáo.
 4. Cả 3 nguyên nhân trên.

Câu 10: Ngày nay, về giá trị sản lượng công nghiệp, Ấn Độ đứng thứ mấy trên thế giới

 1. 7
 2. 8
 3. 9
 4. 10

Câu 11: Nam Á có bao nhiêu quốc gia

 1. 7                                  
 2. 8
 3. 9
 4. 10

Câu 12: Khu vực Nam Á là khu vực tập trung dân cư đông đúc với mật độ dân số

 1. Trung bình trên thế giới.
 2. Khá cao trên thế giới,
 3. Lớn nhất thế giới.
 4. Tất cả đều sai.

Câu 13: Nam Á là nơi phát sinh ra hai tôn giáo lớn nào?

 1. Ấn Độ giáo và Hồi giáo
 2. Ấn Độ giáo và Ki-tô-giáo
 3. Ấn Độ giáo và Phật giáo
 4. Phật giáo và Hồi giáo

Câu 14: Dân cư Nam Á chủ yếu theo tôn giáo nào?

 1. Ấn Độ giáo và Hồi giáo
 2. Ấn Độ giáo và Ki-tô-giáo
 3. Ấn Độ giáo và Phật giáo
 4. Phật giáo và Hồi giáo

Câu 15: Quốc gia nào ở Nam Á có số dân đông thứ hai thế giới?

 1. Ấn Độ.
 2. Pa-ki-xtan.
 3. Băng-la-đét.
 4. Nê-pan.

Câu 16: Các nước Nam Á có nền kinh tế

 1. Chậm phát triển.
 2. Đang phát triển,
 3. Khá phát triển.
 4. Rất phát triển.

Câu 17: Quốc gia nào ở Nam Á có nền kinh tế phát triển nhất?

 1. Pa-ki-xtan
 2. Băng-la-đét.
 3. Ấn Độ.
 4. Nê-pan.

Câu 18: Những trở ngại lớn ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của các nước Nam Á là

 1. Dân cư phân bố không đều.
 2. Mâu thuẫn, xung đột giữa các dân tộc, tôn giáo trong khu vực.
 3. Quá trình đô hộ kéo dài gần 200 năm của đế quốc Anh.
 4. Tất cả đều đúng

Câu 19: Xu hướng chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế của Ấn Độ:

 1. Giảm giá trị tương đối ngành nông nghiệp.
 2. Tăng giá trị công nghiệp và dịch vụ.
 3. Tất cả đều đúng
 4. Tất cả đều sai.

Câu 20: Giá trị sản lượng công nghiệp của Ấn Độ đứng hàng thứ mấy trên thế giới?

 1. 6
 2. 8
 3. 10
 4. 12

Câu 21: Dân cư Nam Á phân bố thưa thớt ở khu vực

 1. Tây Bắc Ấn Độ.
 2. phía nam dãy Hi-ma-lay-a.
 3. đồng bằng ven biển phía Đông dãy Gát Đông.
 4. đồng bằng Ấn – Hằng.

Câu 22: Dân cư Nam Á phân bố nhiều nhất ở khu vực nào sau đây?

 1. Sơn nguyên Đê – can.
 2. Tây bắc Ấn Độ.
 3. Đồng bằng Ấn – Hằng.
 4. Ven Ấn Độ Dương.

Câu 23: Các tôn giáo chính ở Nam Á là

 1. Hồi giáo và Phật giáo.
 2. Ấn Độ giáo và Hồi giáo.
 3. Thiên Chúa giáo và Phật giáo.
 4. Hồi giáo và Thiên Chúa giáo.

Câu 24: Tôn giáo nào không phải là tôn giáo chính ở Nam Á?

 1. Ấn Độ giáo.
 2. Đạo Tin lành.
 3. Hồi giáo.
 4. Thiên chúa giáo.

Câu 25: Trước đây, khu vực Nam Á là thuộc địa của đế quốc

 1. Anh.
 2. Pháp.
 3. Mĩ.
 4. Tây Ban Nha.

Câu 26: Nam Á có tất cả bao nhiêu quốc gia?

 1. 6.
 2. 7.
 3. 8.
 4. 9.

Câu 27: Quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất Nam Á là

 1. Pa-ki-xtan.
 2. Ấn Độ.
 3. Nê-pan.
 4. Bu-tan.

Câu 28: Sau khi giành được độc lập, Ấn Độ đã xây dựng nền kinh tế tế như thế nào?

 1. Nền nông nghiệp lạc hậu.
 2. Nền kinh tế nông nghiệp hiện đại.
 3. Nền công nghiệp lạc hậu.
 4. Nền công nghiệp hiện đại.

Câu 29: Hai trung tâm công nghiệp lớn nhất của Ấn Độ là

 1. Côn-ca-ta và Mum-bai.
 2. Niu Đê-li và Mum-bai.
 3. Ma-đrát và Côn –ca-ta.
 4. Côn-ca-ta và Niu Đê-li.

Câu 30: “Cách mạng trắng” và “Cách mạng xanh” là những cuộc cách mạng về lĩnh vực

 1. nông nghiệp.
 2. công nghiệp.
 3. dịch vụ.
 4. du lịch.

---------------------------------

Với nội dung bài Trắc nghiệm Địa lí 8 bài 11: Dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á gồm nhiều câu hỏi trắc nghiệm giúp các bạn học sinh cùng quý thầy cô hiểu rõ về đặc điểm kinh tế và phân bố dân cư của khu vực Nam Á..

Như vậy VnDoc đã giới thiệu các bạn tài liệu Trắc nghiệm Địa lí 8 bài 11: Dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Trắc nghiệm Địa lý 8, Giải VBT Địa Lí 8, Giải tập bản đồ Địa lí 8, Giải bài tập Địa lí 8, Giải SBT Địa lí 8, Lý thuyết Địa lí 8, Tài liệu học tập lớp 8

Chia sẻ, đánh giá bài viết
6
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Địa lý 8

  Xem thêm