Trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 10 bài 1

Trắc nghiệm GDQP 10 bài 1 Truyền thống đánh giặc giữ nước của quân đội nhân dân Việt Nam

Trắc nghiệm GDQP 10 bài 1 Truyền thống đánh giặc giữ nước của quân đội nhân dân Việt Nam vừa được VnDoc.com gửi tới bạn đọc. Bài viết tổng hợp lại những câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến bài 1 môn giáo dục quốc phòng lớp 10. Mong rằng qua đây các bạn có thể nắm bắt kiến thức và học tập thật hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây nhé.

Trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng lớp 10 bài 1

Câu 1. Chiến tranh có thể được hiểu với nghĩa khác là:

a. Đấu tranh.

b. Khởi nghĩa.

c. Kháng chiến.

d. Tất cả đều sai.

Câu 2. Ai là người đặt nền móng cho nhà nước Phong kiến ở Việt Nam?

a. Vua Hùng đầu tiên.

b. An Dương Vương.

c. Ngô Quyền.

d. Hồ Quý Ly.

Câu 3. Lịch sử Việt Nam ghi nhận thời gian chấm dứt thời kỳ Bắc thuộc lần thứ nhất là năm:

a. 931.

b. 936.

c. 938.

d. 967.

Câu 4. Tên nước Đại Việt ra đời từ thời:

a. Ngô Quyền.

b. Đinh Bộ Lĩnh.

c. Lê Hoàn.

d. Lý Công Uẩn

Câu 5. Cuộc chiến tranh chống lại Quân Nguyên-Mông dưới sự lãnh đạo của triều đại nào ở Việt Nam:

a. Nhà Lý.

b. Nhà Trần.

c. Nhà Hồ.

d. Nhà Lê.

Câu 6. Vì sao Nhà Hồ thất bại trong cuộc chiến tranh vệ quốc của mình?

a. Không tập hợp được sức mạnh toàn dân.

b. Vì đất nước đang trong thời kỳ khó khăn.

c. Vì thiếu người tài lãnh đạo quân đội.

d. Đầu hàng ngay từ đầu.

Câu 7. Cuộc tiến công đầu tiến trong kháng chiến chống Pháp là trận:

a. Việt Bắc-1947.

b. Biên Giới 1950.

c. Điện Biên Phủ.

d. Tất cả đều sai.

Câu 8. Cuộc chiến tranh chống Thực dân và Đế quốc do đảng ta lãnh đạo mang tính chất của:

a. Chiến tranh giai cấp.

b. Chiến tranh nhân dân.

c. Chiến tranh xâm chiếm.

d. Nội chiến.

Câu 9. Diễn biến hòa bình là chiến lược cơ bản nhằm:

a. Lật đổ chế độ chính trị của các nước tiến bộ, trước hết là các nước XHCN.

b. Lật đổ chế độ kinh tế - xã hội của các nước tiến bộ, trước hết là các nước XHCN.

c. Lật đổ chế độ chính trị cộng sản của các nước tiến bộ, trước hết là các nước XHCN.

d. Lật đổ Đảng lãnh đạo các nước tiến bộ, trước hết là các nước XHCN.

Câu 10. Chiến lược “diễn biến hòa bình” do lực lượng nào tiến hành:

a. Chủ nghĩa đế quốc và các lực lượng khủng bố.

b. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động.

c. Chủ nghĩa đế quốc và các phần tử cơ hội.

d. Chủ nghĩa đế quốc và các phần tử quá khích.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn bài Trắc nghiệm GDQP 10 bài 1 Truyền thống đánh giặc giữ nước của quân đội nhân dân Việt Nam. Bài viết được tổng hợp gồm có 10 câu hỏi giáo dục quốc phòng bài 1. Qua bài viết bạn đọc có thể thấy được truyền thống đánh giặc của quân và dân ta. Để giúp các bạn học tập tốt hơn, mời các bạn cùng tham khảo thêm các tài liệu dưới đây được VnDoc.com tổng hợp và biên soạn như Toán lớp 10, Ngữ văn lớp 10, Tiếng Anh lớp 10....

Đánh giá bài viết
3 7.897
Sắp xếp theo

    Môn khác lớp 10

    Xem thêm