Trắc nghiệm Hóa 11 Bài 46

Trắc nghiệm Hóa 11 Bài 46 Luyện tập andehit, axeton và axit cacboxylic

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Trắc nghiệm Hóa 11 Bài 46 Luyện tập andehit, axeton và axit cacboxylic. Mời bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé.

Trắc nghiệm Hóa 11 Bài 46 Luyện tập andehit, axeton và axit cacboxylic được biên soạn gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm hóa 11 có đáp án kèm theo. Bài viết giúp các bạn có thể trau dồi, luyện tập được nội dung kiến thức của bài học. Mời các bạn cùng làm bài test dưới đây nhé.

 • Câu 1:

  Câu nào sau đây là không đúng?

 • Câu 2:

  Phương pháp được xem là hiện đại để điều chế axit axetic là: 

 • Câu 3:

  Đốt cháy a mol axit hữu cơ, mạch hở, đơn chức A được b mol CO2 và c mol H2O. Biết a = b - c. Phát biểu đúng là: 

 • Câu 4:

  Hợp chất X có CTPT là C3H6O tác dụng với Na, H2 và tham gia phản ứng trùng hợp. Vậy X là: 

 • Câu 5:

  So sánh nhiệt độ sôi của các chất: Axit axetic, axeton, propan, etanol

 • Câu 6:

  Phân biệt axeton, andehit fomic, andehit axetic, axit axetic 

 • Câu 7:

  So sánh tính axit của các chất sau (xếp theo thứ tự tăng dần:

  CH3CHClCH2COOH (1)

  CH2ClCH2CH2COOH (2)

  CH3CH2CHClCOOH (3)

  CH3CH2CH2COOH (4)

 • Câu 8:

  Cho 1 gam axit axetic vào ống nghiệm thứ nhất và 1 gam axit fomic vào ống nghiệm thứ 2, sau đó cho vào cả hai ống nghiệm trên một lượng dư bột CaCO3. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thể tích CO2 thu được ở cùng nhiệt độ, áp suất là:

 • Câu 9:

  Cho biết tên thông thường của axit sau: CH3(CH2)3COOH

 • Câu 10:

  Dẫn hơi của 3 gam etanol đi vào trong ống sứ đun nóng chứa bột CuO ( lấy dư). Làm lạnh để ngưng tụ sản phẩm hơi đi ra khỏi ống sứ được chất lỏng X. Khi X phản ứng hoàn toàn AgNO3 tron dung dịch NH3 dư thấy có 8,1 gam bạc kết tủa. Hiệu suất quá trình oxi hóa etanol bằng: 

 • Câu 11:

  Cho biết hệ số cân bằng của phản ứng sau:

  CH3CHO + KMnO4 + H2SO4 → CH3COOH + MnSO4 + K2SO4 + H2O

 • Câu 12:

  Cho 6,6 gam một andehit X đơn chức, mạch hở phản ứng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng. Lượng Ag sinh ra cho phản ứng hết với axit HNO3 loãng, thoát ra 2,24 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc). CTCT thu gọn của X là: 

 • Câu 13:

  Để chứng minh cấu tạo của glucozo có nhóm chức -CHO ngườu ta thực hiện phản ứng sau: 

 • Câu 14:

  Hai chất hữu cơ X và Y, thành phần nguyên tố đều gồm C, H, O, có cùng số nguyên tử cacbon (MX < MY). Khi đốt cháy hoàn toàn mỗi chất trong oxi dư đều thu được số mol H2O bằng số mol CO2. Cho 0,1 mol hỗn hợp gồm X và Y phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 28,08 gam Ag. Thành phần phần trăm khối lượng của X trong hỗn hợp ban đầu là: 

 • Câu 15:

  Phát biểu nào sau đây là sai?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 5
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 11

Xem thêm