Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 29

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 7

Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 29 với câu hỏi trắc nghiệm Sử bám sát nội dung trọng tâm của bài học không chỉ giúp học sinh củng cố lý thuyết mà còn ôn luyện nâng cao kết quả môn Sử lớp 7.

Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 29

Câu 1: Vào thế kỉ XVI, tình hình chính trị ở nước ta có những biến động như thế nào?

A. Nhà Nước Lê sơ thịnh đạt

B. Nhà nước Lê sơ được thành lập

C. Nhà nước phong kiến Lê sơ suy sụp, nhà Mạc thành lập

D. Nhà Mạc bước vào giai đoạn thối nát

Câu 2:

a. Các cuộc chiến tranh phong kiến Nam – Bắc triều diễn ra vào thời gian nào?

A. Thế kỉ XVI

B. Thế kỉ XVII

C. Thế kỉ XVIII

D. Thế kỉ XIX

b. Vào thế kỉ XVII, ở nước ta diễn ra sự kiện lịch sử nào làm tổn thương đến việc thống nhất đất nước?

E. Chiến tranh phong kiến Nam – Bắc triều

F. Các tập đoàn phong kiến Lê – Trịnh, Nguyễn chia cắt đất nước

G. Chiến tranh Trịnh – Nguyễn

H. Tất cả đều đúng

Câu 3: Phong trào nông dân khởi nghĩa và lan rộng ở thế kỉ X Đại Việt sử kí tiền biên VIII Đại Việt sử kí tiền biên, tiêu biểu là phong trào nông dân Tây Sơn, là biểu hiện về vấn đề gì?

A. Sự nổi loạn cát cứ ở địa phương

B. Sự lớn mạnh của nông dân

C. Sự khủng hoảng và suy sụp của chế độ phong kiến

D. Sự xâm lược của thế lực bên ngoài

Câu 4: Triều đại Tây Sơn tồn tại trong thời gian nào?

A. 1778 đến 1802

B. 1779 đến 1800

C. 1777 đến 1789

D. 1776 đến 1804

Câu 5: Nguyễn Ánh đánh bại vương triều Tây Sơn vào thời gian nào?

A. Năm 1801

B. Năm 1802

C. Năm 1803

D. Năm 1804

Câu 6: Từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII, nước ta đã phải chống các thế lực ngoại xâm nào?

A. Quân Minh, Thanh

B. Quân Tống, Thanh

C. Quân Mông Nguyên

D. Quân Xiêm, Thanh

Câu 7: Chiến thắng lớn nhất ở Đàng Trong đánh bại quân Xiêm xâm lược vào thế kỉ XVIII là chiến thắng nào?

A. Chi Lăng – Xương Giang

B. Tốt Động – Chúc Động

C. Rạch Gầm – Xoài Mút

D. Ngọc Hồi – Hà Hồi

Câu 8: Chiến thắng Đống Đa đã quyết định đến số phận của quân xâm lược nào?

A. Quân Minh

B. Quân Thanh

C. Quân Xiêm

D. Quân Tống

Câu 9: Những bộ sử nào của Đại Việt được viết vào cuối thế kỉ XVIII và đầu thế kỉ XIX?

A. Đại Việt sử kí tiền biên, Đại Nam thực lục, Lịch triều hiến chương loại chí.

B. Đại Việt sử kí tiền biên, Đại Nam thực lục, Đại Nam liệt truyện.

C. Đại Việt sử kí tiền biên, Đại Nam liệt truyện, Lịch triều hiến chương loại chí

D. Vân Đài loại ngữ, Đại Nam liệt truyện, Đại Việt sử kí toàn thư

Câu 10: Nhà bác học vĩ đại nhất của Việt Nam thế kỉ XVIII là ai?

A. Lê Quý Đôn

B. Lê Hữu Trác

C. Lương Thế Vinh

D. Phan Huy Chú

Câu 11: Một kiệt tác văn học bằng chữ Nôm của nước ta vào nửa đầu thế kỉ XIX là tác phẩm nào?

A. Truyện Kiều của Nguyễn Du

B. Qua Đèo Ngang của Bà Huyện Thanh Quan

C. Chinh phụ ngâm của Đặng Trần Côn

D. Bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương

Đáp án Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 7

Câu1234567891011
Đáp ánCA, GCAADCBBAA

Các bạn có thể tham khảo thêm giải bài tập Lịch sử 7, tập bản đồ Lịch sử 7, .... được VnDoc biên soạn kỹ lưỡng, chi tiết hỗ trợ chương trình học lớp 7.

Đánh giá bài viết
1 761
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Lịch sử 7 Xem thêm