Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 29

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 29 có đáp án

VnDoc gửi tới các bạn tài liệu Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 29 bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm Sử 7 bám sát nội dung trọng tâm của bài học, hỗ trợ quá củng cố lý thuyết và ôn luyện nâng cao.

 • 1
  Vào thế kỉ XVI, tình hình chính trị ở nước ta có những biến động như thế nào?
 • 2
  a, Các cuộc chiến tranh phong kiến Nam – Bắc triều diễn ra vào thời gian nào?
 • b
  Vào thế kỉ XVII, ở nước ta diễn ra sự kiện lịch sử nào làm tổn thương đến việc thống nhất đất nước?
 • 3

  Phong trào nông dân khởi nghĩa và lan rộng ở thế kỉ X Đại Việt sử kí tiền biên VIII Đại Việt sử kí tiền biên, tiêu biểu là phong trào nông dân Tây Sơn, là biểu hiện về vấn đề gì?

 • 4

  Triều đại Tây Sơn tồn tại trong thời gian nào?

 • 5

  Nguyễn Ánh đánh bại vương triều Tây Sơn vào thời gian nào?

 • 6

  Từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII, nước ta đã phải chống các thế lực ngoại xâm nào?

 • 7

  Chiến thắng lớn nhất ở Đàng Trong đánh bại quân Xiêm xâm lược vào thế kỉ XVIII là chiến thắng nào?

 • 8

  Chiến thắng Đống Đa đã quyết định đến số phận của quân xâm lược nào?

 • 9

  Những bộ sử nào của Đại Việt được viết vào cuối thế kỉ XVIII và đầu thế kỉ XIX?

 • 10

  Nhà bác học vĩ đại nhất của Việt Nam thế kỉ XVIII là ai?

 • 11

  Một kiệt tác văn học bằng chữ Nôm của nước ta vào nửa đầu thế kỉ XIX là tác phẩm nào?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 151
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lịch sử 7 Xem thêm