Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 30

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 30 có đáp án

Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 30 bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm Sử 7 bám sát nội dung trọng tâm của bài học do VnDoc biên soạn kỹ lưỡng nhằm hỗ trợ học sinh ôn luyện và nâng cao kết quả học tập lớp 7.

 • 1

  Thời kì nào nước ta bước vào giai đoạn độc lập, tự chủ?

 • 2

  Từ thế kỉ XI đến thế kỉ XII, nước Đại Việt gắn liền với triều đại phong kiến nào?

 • 3

  Thời Lê sơ là thời kì nào trong lịch sử nước ta?

 • 4

  Thời kì nào trong lịch sử nước ta đã hai lần ghi dấu ấn trong việc đánh bại kẻ thù xâm lược nhà Tống?

 • 5

  Trong lịch sử chống ngoại xâm từ thế kỉ X đến thế kỉ XVI, dân tộc ta phải đối mặt với kẻ thù nào lâu nhất?

 • 6

  Nêu chiến thắng mở màn và kết thúc trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm từ thế kỉ X đến thế kỉ XVIII?

 • 7

  Thời kì nào trong lịch sử nước ta xảy ra hiện tượng: “Một nhà sinh đặng ba vua.Vua sống, vua chết, vua thua chạy dài”

 • 8

  Thời kì nào trong lịch sử nước ta từ thế kỉ X đến thế kỉ XIX, Phật giáo phát triển thịnh đạt nhất?

 • 9

  Thời kì nào trong lịch sử nước ta từ thế kỉ X đến thế kỉ XIX, vua phải đi cày tịch điền?

 • 10

  “Gươm mài đá, đá núi cũng mòn. Voi uống nước, nước sông cũng cạn. Đánh một trận sạch không kình ngạc. Đánh hai trận, tan tác chim muông”. Đó là câu nói của ai? Viết trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nào?

 • 11
  “Đời vua Thái Tổ, Thái Tông. Lúa thóc đầy đồng, trâu chẳng buồn ăn”. Đó là hai câu ca dao nói lên cảnh no đủ, được mùa thời kì nào?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
8 250
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lịch sử 7 Xem thêm