Trắc nghiệm Sử 10 bài 20

Trắc nghiệm môn Sử lớp 10 bài 20: Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X-XV được VnDoc sưu tầm và tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học Lịch sử lớp 10.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 10 bài: Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X-XV

Câu 1. Tôn giáo nào không được du nhập vào nước ta từ thời Bắc thuộc?

A. Phật giáo B. Nho giáo C. Đạo giáo D. Hồi giáo

Đáp án: D

Câu 2. Hệ tư tưởng chính thống của các triều đại phong kiến Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XV là

A. Phật giáo B. Nho giáo C. Đạo giáo D. Hồi giáo

Đáp án: B

Câu 3. Luận điểm nào của Nho giáo quy định tôn ti trật tự xã hội phong kiến?

A. Tam cương B. Ngũ thường C. Tam tòng, tứ đức D. Quân, sư, phụ

Đáp án: A

Câu 4. Năm 1070, vua Lý Thánh Tông đã cho xây dựng

A. Chùa Quỳnh Lâm

B. Văn miếu

C. Chùa Một Cột

D. Quốc tử giám

Đáp án: B

Câu 5. Nho giáo trở thành hệ tư tưởng chiếm vị trí độc tôn ở nước ta từ thế kỉ nào?

A. Thế kỉ XII

B. Thế kỉ XIII

C. Thế kỉ XIV

D. Thế kỉ XV

Đáp án: D

Câu 6. Dưới thời Lý – Trần, tôn giáo có vị trí đặc biệt quan trọng và rất phổ biến trong nhân dân là

A. Phật giáo B. Nho giáo C. Đạo giáo D. Kitô giáo

Đáp án: A

Câu 7. Người đã xuất gia đầu Phật và lập ra Thiền phái Trúc Lâm Đại Việt là

A. Lý Công Uẩn

B. Trần Thái Tông

C. Trần Nhân Tông

D. Trần Thánh Tông

Đáp án: C

Câu 8. Ý nào không chính xác về biểu hiện đạo Phật luôn luôn giữ một vị trí đặc biệt quan trọng dưới thời Lý – Trần?

A. Nhà sư được triều đình tôn trọng, có lúc cùng tham gia bàn việc nước

B. Khắp nơi trong cả nước, đâu đâu cũng có chùa chiền được xây dựng

C. Nhà nước cấm các tôn giáo khác hoạt động, trừ đạo Phật

D. Vua quan nhiều người cũng theo đạo Phật, đã góp tiền để xây dựng chùa đúc chuông, tô tượng

Đáp án: C

Câu 9. Quốc gia Đại Việt tổ chức khoa thi đầu tiên tại kinh thành Thăng Long vào năm nào?

A. Năm 1070 B. Năm 1071 C. Năm 1073 D. Năm 1075

Đáp án: D

Câu 10. Việc thi cử để tuyển chọn người tài cho đất nước đã hoàn thiện và đi vào nếp dưới triều vua?

A. Lý Nhân Tông

B. Trần Thái Tông

C. Lê Thái Tổ

D. Lê Thánh Tông

Đáp án: D

Câu 11. Nhà nước phong kiến Việt Nam cho dựng bia đá khắc tên tiến sĩ ở Văn miếu (Hà Nội) từ bao giờ?

A. Thế kỉ XI – triều Lý

B. Thế kỉ X – triều Tiền Lê

C. Thế kỉ XV – triều Lê sơ

D. Thế kỉ XIV – triều Trần

Đáp án: C

Câu 12. Giáo dục nho giáo có hạn chế gì?

A. Không khuyến khích việc học hành thi cử

B. Không tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế

C. Nội dung chủ yếu là kinh sử

D. Chỉ con em quan lại, địa chủ mới được đi học

Đáp án: B

Câu 13. Thành tựu tiêu biểu của văn học dân tộc, ra đời từ thế kỉ XI, đến thế kỉ XV gắn liền với các tác giả như Nguyễn Trãi, Lê Thánh Tông, Lý Tử Tấn là

A. Văn học mang tư tưởng Phật giáo

B. Văn học chữ Hán

C. Văn học chữ Nôm

D. Văn học dân gian

Đáp án: C

Câu 14. Tìm hiểu và cho biết tác giả của “Bạch Đằng giang phú” là ai

A. Trần Hưng Đạo

B. Nguyễn Hiền

C. Trương Hán Siêu

D. Phạm Sư Mạnh

Đáp án: C

Câu 15. Trong các thế kỉ X – XIV, xuất hiện hàng loạt những công trình nghệ thuật kiến trúc liên quan đến Phật giáo là

A. Chùa, tháp B. Đền C. Đạo, quán D. Văn miếu

Đáp án: A

Câu 16. Công trình được xây dựng từ cuối thế kỉ XIV, là điển hình của nghệ thuật xây thành ở nước ta và ngày nay đã được công nhận là Di sản văn hóa thế giới

A. Kinh thành Thăng Long

B. Hoàng thành Thăng Long

C. Thành nhà Hồ (Thanh Hóa)

D. Kinh thành Huế

Đáp án: C

Câu 17. Nghệ thuật chèo, tuồng, múa rối nước ở nước ta phát triển từ thời

A. Đinh – Tiền Lê B. Lý C. Trần D. Lê sơ

Đáp án: B

Câu 18. Bộ sử chính thống đầu tiên của nước ta là

A. Đại Việt sử kí

B. Lam Sơn thực lục

C. Đại Việt sử kí toàn thư

D. Đại Việt sử lược

Đáp án: A

Câu 19. Người đã chỉ đạo các thợ quan xưởng chế tạo thành công súng thần cơ và đóng được thuyền chiến có lầu là

A. Hồ Nguyên Trừng

B. Trần Hưng Đạo

C. Hồ Quý Ly

D. Hồ Hán Thương

Đáp án: A

Như vậy VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Trắc nghiệm môn Sử lớp 10 bài 20: Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X-XV . Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Trắc nghiệm Lịch sử 10, Giải bài tập Lịch Sử 10, Giải Vở BT Lịch Sử 10, Giải bài tập Lịch Sử 10 ngắn nhất, Tài liệu học tập lớp 10 mà chúng tôi tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 3.219
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Lịch sử 10 Xem thêm