Phùng Thị Kim Dung Toán học Lớp 2

Trong một lớp học bơi có 9 bạn nam, số bạn nữ nhiều hơn số bạn nam là 2 bạn. Hỏi lớp học bơi có bao nhiêu bạn nữ?

6
6 Câu trả lời
 • Bon
  Bon

  Tóm tắt

  Nam: 9 bạn

  Nữ nhiều hơn nam: 2 bạn

  Nữ: …bạn?  Lời giải:

  Số bạn nữ của lớp học bơi là:

  9 + 2 = 11 (bạn)

  Đáp số: 11 bạn nữ.

  Trả lời hay
  2 Trả lời 18:09 20/10
  • Xuka
   Xuka

   Số bạn nữ của lớp học bơi là:

   9 + 2 = 11 (bạn)

   Đáp số: 11 bạn nữ.

   Trả lời hay
   1 Trả lời 18:10 20/10
   • Xuka
    Xuka

    Số bạn nữ của lớp học bơi là:

    9 + 2 = 11 (bạn)

    Đáp số: 11 bạn nữ.

    Tham khảo tại đây: Toán lớp 2 bài 13: Bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị Kết nối tri thức

    Trả lời hay
    1 Trả lời 18:11 20/10
    • Tống Hương Giang
     Tống Hương Giang

     11

     Trả lời hay
     1 Trả lời 19:30 20/10
     • Khánh Đoàn
      Khánh Đoàn

      Tóm tắt như sau :

      Nam : 9 bạn

      Nữ hơn nam : 2 bạn

      Nữ : ? bạn

      Bài giải :

      Số bạn nữ ở lớp dạy bơi là :

      9 + 2 = 11 ( bạn )

      Đáp số : 11 bạn nữ

      Trả lời hay
      1 Trả lời 20:49 20/10
      • Nguyễn Phạm Vĩnh Khang
       Nguyễn Phạm Vĩnh Khang

       Số bạn nữ ở lớp học bơi là:

           9+2=11 (bạn)

              Đáp số: 11 bạn nữ

       0 Trả lời 09:50 22/10
       Toán học Xem thêm