Nguyên Lê Toán học Lớp 3

Trường Tiểu học Tân Đông Hiệp C

Minh và Hoàng có 38 viên kẹo, Minh ăn hết 6 viên, Hoàng ăn hết 8 viên kẹo. Minh còn lại 12 viên. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu viên kẹo?

4
4 Câu trả lời
 • Bảo Bình
  Bảo Bình

  Lúc đầu Minh có số kẹo là:

  12+6=18 (viên)

  Lúc đầu Hoàng có số kẹo là:

  38−18=20 (viên)

  Đáp số:

  Minh: 18 viên kẹo.

  Hoàng: 20 viên kẹo.

  0 Trả lời 08:09 23/09
  • Bơ

   Lúc đầu minh có số viên kẹo là:

   6 + 12 = 18 (viên kẹo)

   Lúc đầu hoàng có số viên kẹo là:

   38 - 18 = 20 (viên kẹo)

   đáp số: minh có 18 viên kẹo

   hoàng có 20 viên kẹo.

   0 Trả lời 08:11 23/09
   • Biết Tuốt
    Biết Tuốt

    Lúc đầu Minh có số kẹo là :


    12 + 6 = 18 ( viên )

    Lúc đầu Hoàng có số kẹo là :

    38 - 18 = 20 ( viên )

    0 Trả lời 08:11 23/09
    • Đen2017
     Đen2017

     Lúc đầu Minh có số kẹo là:

     12 + 6 = 18 (viên)

     Lúc đầu Hoàng có số kẹo là:

     38 - 18 = 20 (viên)

     Đ/S: Minh: 18 viên kẹo

     Hoàng: 20 viên kẹo

     0 Trả lời 08:12 23/09
     Toán học Xem thêm