Viên chức có phải đối tượng nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116

Viên chức có nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116

VnDoc mời các bạn cùng theo dõi bài viết Viên chức có phải đối tượng nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116.

Trong điều kiện dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và tác động nặng nề lên nhiều mặt của đời sống xã hội, ảnh hưởng lớn đến việc làm, đời sống, thu nhập của người lao động và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động, Chính phủ quyết nghị thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Gói hỗ trợ theo Nghị quyết 116 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của đông đảo người lao động cũng như người tham gia BHXH. Viên chức có phải đối tượng nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116? VnDoc mời các bạn cùng theo dõi nội dung bài viết dưới đây để có được câu trả lời chi tiết và nắm được đối tượng nào được nhận hỗ trợ theo nghị quyết 116.

Tại Điều 2 Luật Viên chức 2010 quy định: Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định 28/2021/QĐ-TTg, có quy định một trong các đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 116 là người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30.9.2021 (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm thất nghiệp của cơ quan bảo hiểm xã hội), không bao gồm các trường hợp sau:

+ Người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân.

+ Người lao động đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định 60/2021/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Hiện hành, theo Điều 9 Nghị định 60/2021/NĐ-CP, phân loại mức tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công như sau:

- Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư.

- Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên.

- Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên.

- Đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

Từ những quy định trên thì viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên không thuộc trường hợp được hỗ trợ theo Nghị quyết 116.

Viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập khác vẫn thuộc trường hợp được hỗ trợ nếu đáp ứng điều kiện đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm 30.9.2021.

Đánh giá bài viết
1 269
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lao động - Tiền lương Xem thêm