Nguyen Bao Chau Toán học Lớp 5

0,154 nhân 5,7

Hướng dẫn mình nhé

2
2 Câu trả lời
 • Lê Phú Vinh
  Lê Phú Vinh

  0,154 x 5,7 = 0,8778

  0 Trả lời 14:28 04/12
  • Ho Phuong Nghi
   Ho Phuong Nghi

   0,154 x 5,7 =0,37 8

   0 Trả lời 18:00 05/12
   Tìm thêm: 0 154 nhân 5 7
   Toán học Xem thêm