10 Đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Toán năm học 2019 - 2020

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ 1-ĐỀ KSCL GIỮA HỌC I TOÁN 9
Thời gian: 90 phút
A. TRẮC NGHIỆM:
Câu 1. Em hãy chọn đáp án đúng trong các câu sau:
a/ Căn bậc hai số học của 0,01 bằng:
A. 0,1
B. -0,1
C. 0,0001
D. -0,0001
b/ Cho a =
14 6 5
và b =
14 6 5
khi đó a+b bằng
A. 6 +2
5
B.. 6 - 2
5
C. 2
5
D. 6
Câu 2. Chọn phương án sai trong các phương án sau:
A. 36 là bình phương cảu một số nguyên
B. -49 là bình phương của một số nguyên
C.
3
5
và -
3
5
là hai số có bình phương bằng nhau.
D.
3
và -
3
là hai căn bậc hai của 3.
Câu 3. Hãy chọn đáp án đúng:
Một tam giác vuông có hai cạnh góc vuông bằng 5 và 10. Khi đó:
a/ Chiều cao thuộc cạnh huyền bằng:
A.
2 5
B.
5
C. 4
5
D. 3
5
b/ Các hình chiếu của 2 cạnh góc vuông lên cạnh huyền bằng:
A.
5
2 5
B.
5
và 4
5
C.
2 5
và 5
5
D. Một đáp án khác
c/ Đường cao ứng với cạnh huyền chia tam giác vuông thành 2 tam giác vuông
nhỏ và tam giác vuông đã cho có diện tích từ nhỏ đến lớn tỷ lệ với:
A. 1:4:5
B. 1:3:4
C. 1:2:3
D. 2:3:5
B. TỰ LUẬN:
Câu 1. Thực hiện phép tính:
A =
4 2 3 4 2 3
7 4 3 7 4 3
Câu 2. Tìm x, biết:
a/ (x-1)
= 0 b/ x + 2
x
- 3 = 0
Câu 3. So sánh hai số sau (không dùng máy tính)
15 10
6 5
Câu 4. Cho đoạn thẳng AB. Trên nửa mặt phẳng bờ AB vẽ các tia Ax và By cùng
vuông góc với AB. Gọi O là trung điểm của AB và C là điểm thuộc tia Ax, vẽ tia Cz sao
cho
OCz =
OCA. Tia Cz cắt By tại D. Kẻ OH vuông góc với CD (H
CD).
a/ Chứng minh
AHB vuông.
b/ Chứng minh AC + BD = CD
c/ Chứng minh OC
2
.HD =OD
2
.HC.
Câu 5. Cho ba số thực không âm x, y, z thoả mãn điều kiện: x+y+z = 1. Chứng minh
rằng:
A =
6x y y z z x
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ 2-ĐỀ KSCL GIỮA HỌC I TOÁN 9
Thời gian: 90 phút
I. Trắc nghiệm: (2đ)
Chọn một phương án trả lời đúng trong mỗi câu sau:
Câu 1: Tính giá trị của biểu thức x
2
- 4xy + 4y
2
tại x = -8 và y = 1. Ta được kết quả:
A. 36 B. -36 C. 100 D. -100
Câu 2: Biểu thức
1x
x2
2
xác định với các giá trị của x thỏa mãn:
A. x ≠ 0 B. x ≠1 C. x ≠±1 D. x R
Câu 3: Hai đường chéo của một hình thoi bằng 12cm 16cm. Cạnh của hình thoi đó
bằng:
A. 10cm B. 12cm C. 16cm D. 20cm
Câu 4: Biết tam giác ABC đồng dạng với tam giác DEF theo tỉ s đồng dạng k, tỉ số
nào sau đây của hai tam giác không bằng k?
A. Tỉ số hai cạnh tương ứng B. Tỉ số hai đường cao
C. Tỉ số hai chu vi D. Tỉ số hai diện tích
II. Tự luận: (8đ)
Câu 5 (3đ): Giải các phương trình và bất phương trình sau:
a) (2x + 1)
2
= 3(x - 2)(x + 2) + 18
b)
4
)1(2
2
1
2
1
2
x
xx
x
x
x
x
c)
2
12
34
x
x
Câu 6 (1,5đ): Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình:
Hai người đi xe đạp khởi hành cùng một lúc từ hai địa điểm A B cách nhau
42km đi ngược chiều nhau, họ gặp nhau sau 2 giờ. Tính vận tốc của mỗi người biết
rằng mỗi giờ người đi từ A đi nhanh hơn người đi từ B là 3km.
Câu 7 (2,5đ):
Cho hình bình hành ABCD có đường chéo AC lớn hơn đường chéo BD. Gọi E, F
lần lượt chân các đường vuông góc kẻ từ B D đến đường thẳng AC. Gọi H, K lần
lượt là chân các đường vuông góc kẻ từ C đến các đường thẳng AB và AD. Chứng minh
rằng:
a) Tứ giác BEDF là hình bình hành
b) CBH đồng dạng với CDK
c) AB.AH + AD.AK = AC
2
Câu 8 (1đ):
Cho a
3
+ b
3
+ c
3
= 3abc. Tính giá trị của biểu thức:
a
c
c
b
b
a
A 111
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ 3-ĐỀ KSCL GIỮA HỌC I TOÁN 9
Thời gian: 120 phút
I. Trắc nghiệm: (2 điểm)
Chọn một phương án trả lời đúng trong mỗi câu sau:
Câu 1: Biểu thức
4
1
x
xác định với mọi giá trị của x thoả mãn:
A. x
- 4 B. x > -4 C. x
-4 D. x
-4
Câu 2: Kết quả của phép tính
32412
là:
A.
3
B.
13
C.
13
D. 4
Câu 3: Cho sin =
5
4
thì cos bằng:
A.
5
4
B.
4
5
C.
5
3
D.
3
5
Câu 4: Cho tam giác ABC vuông tại A, biết AB = 3cm, AC = 4cm. Bán kính đường
tròn ngoại tiếp tam giác bằng:
A. 1cm B. 1,5cm C. 2cm D. 2,5cm
II. Tự luận: (8 điểm)
Câu 5 (3đ): Giải các phương trình:
a)
11x2x
2
b)
445x9
3
1
5x20x4
c)
3x229x4
2
d)
x11x
3
Câu 6 (2đ): Cho biểu thức P =
xx
x
x
x
x
x
11
:
1
a) Rút gọn biểu thức P
b) Tính giá trị của P khi x =
32
2
c) Tìm các giá trị của x thoả mãn: P
436 xxx
Câu 7 (2đ): Cho hình vuông ABCD. Trên các cạnh AB, AD lấy tương ứng hai điểm I
và K sao cho AI = AK. Đường thẳng kẻ qua A và vuông góc với DI ở P cắt BC ở Q.
Chứng minh rằng:
a) AK = BQ
b) Năm điểm C, D, K, P, Q cùng thuộc một đường tròn.
c) BQ
2
= AQ. IP
Câu 8 (1đ): Cho x, y, z > 0 và x + y + z = 1. Tìm GTLN của biểu thức:
P =
z
z
y
y
x
x
111

10 Đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Toán năm 2019

10 Đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Toán năm học 2019 - 2020. Tài liệu giúp các bạn học sinh củng cố lại phần kiến thức đã học và kỹ năng giải đề thi, biết cách phân bổ thời gian làm bài sao cho hợp lý. Mời các bạn cùng tham khảo

10 Đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Toán năm học 2019 - 202 được VnDoc sưu tầm. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn học sinh ôn tập củng cố lại phần kiến thức đã học và kỹ năng giải đề thi, biết cách phân bổ thời gian làm bài. Mời các bạn tham khảo tài liệu trên

.......................................................................

Ngoài 10 Đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Toán năm học 2019 - 2020. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 9, đề thi học học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 53
Đề thi giữa kì 1 lớp 9 Xem thêm