The Pham Toán học Lớp 4

Tính bằng cách thuận tiện: 22 + 24 + 26 + 28 + 30 + 32 + 34 + 36 + 38

12
12 Câu trả lời
 • Gấu Đi Bộ
  Gấu Đi Bộ

  22 + 24 + 26 + 28 + 30 + 32 + 34 + 36 + 38

  = (22 + 38) + (24 + 36) + (26 + 34) + (28 + 32) + 30

  = 60 + 60 + 60 + 60 + 30

  = 60 x 4 + 30

  = 240 + 30

  = 270

  Trả lời hay
  6 Trả lời 17:54 29/11
  • Đen2017
   Đen2017

   Tham khảo thêm một số bài tập về tính thuận tiện tại https://vndoc.com/tinh-bang-cach-thuan-tien-nhat-lop-4-235318

   Trả lời hay
   5 Trả lời 17:55 29/11
   • Bon
    Bon

    22 + 24 + 26 + 28 + 30 + 32 + 34 + 36 + 38

    = (22 + 38) + (24 + 36) + (26 + 34) + (28 + 32) + 30

    = 60 + 60 + 60 + 60 + 30

    = 120 + 60 + 60 + 30

    = 180 + 60 + 30

    = 240 + 30

    = 270

    Trả lời hay
    1 Trả lời 17:54 29/11
    • Zabiee
     Zabiee

     =(22+28)+(24+26)+(36+34)+(32+38+30)

     =50+50+70+100

     =100+170

     =270

     Trả lời hay
     1 Trả lời 21:17 04/12
     • Hà Phương
      Hà Phương

      Tính thử xem nè bé:

      - (38+22):2x9= 270

      Giảng:

      - Lấy số cuối cộng số đầu chia 2 rồi nhân với số hạng (lấy trong bài toán nâng cao)

      Trả lời hay
      1 Trả lời 21:15 25/01
      • Thanh Phong Nguyen
       Thanh Phong Nguyen

       =270


       0 Trả lời 11:53 16/12
       • Phụng Huỳnh
        Phụng Huỳnh

        Bằng 270

        0 Trả lời 09:18 25/12
        • Thanh Phong Nguyen
         Thanh Phong Nguyen

         =100+150+20

         0 Trả lời 11:53 16/12
         • Hân Huỳnh
          Hân Huỳnh

          270

          0 Trả lời 21:10 20/12
          • Lộc Thị Trung
           Lộc Thị Trung

           Toán lớp  45×187+52× 187+3×187

           0 Trả lời 23:04 01/01

           Toán học

           Xem thêm