Nguyen Phuong Toán học lớp 4

25% cua 600kg

25% của 600kg

4
4 Câu trả lời
 • huy trương
  huy trương

  600×25%=150 kg

  0 Trả lời 21:06 25/05
  • Bé Gạo
   Bé Gạo

   25% của 600kg là :

   25 x 600 : 100 = 150 (kg)

   Đ/S : 150 kg

   0 Trả lời 21:23 25/05
   • Cún Con
    Cún Con

    Muốn tìm tỉ số phần trăm của một số ta sử dụng số đó chia cho 100 rồi sau đó tiếp tục nhân với số phần trăm hoặc lấy số đó nhân với số phần trăm rồi chia cho 100.

    A x a% = A : 100 x a

    0 Trả lời 21:24 25/05
    • Tiêu Nguyệt Minh
     Tiêu Nguyệt Minh

     600:100x25=150 nha


     0 Trả lời 22:13 25/05
     Tìm thêm: 25% của 600kg

     Toán học

     Xem thêm