60 Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 môn Địa lý

.
1
SỞ GD& ĐT
QUẢNG BÌNH
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9
Năm học 2007-2008
Môn: Địa lí
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu 1: (2,0đ)
Trong việc tạo nên địa hỡnh, nội lực và ngoại lực mõu thuẫn nhưng thống nhất
với nhau. Em hiểu điều đó như thế nào cho đúng với bản chất của nó?
b. Nguyên nhân o làm cho cả hai vùng chưa phát huy được hết các thế mạnh
của từng vùng.
Tổng số 48,65 51,35 49,11 50,89
(Cho biết số dân năm 1989 là 61.405.050 người; năm 1999 là 76.328.000 người).
a) Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện qui cấu dân số theo nhóm tuổi các năm
1989 và 1999.
b) Dựa vào biểu đồ đã vẽ và các số liệu đã cho, hãy nhận xét và giải thích cơ cấu dân
số nước ta theo nhóm tuổi các năm 1989 và 1999.
--HẾT--
1989 1999
Nhóm tuổi
Nam Nữ Nam Nữ
0-14 19,70 19,03 17,37 16,20
15-59 25,95 28,12 28,38 29,96
60 tuổi trở lên 3,00 4,20 3,36 4,73
Câu 4: (3,5 điểm)
Cho bảng số liệu
Cơ cấu dân số Việt Nam theo nhóm tuổi và giới tính năm 1989 và 1999 (đơn vị: %)
Câu 2: (1,5đ)
Việt Nam (Múi giờ s7) vào lúc 10h ngày 01/03/2008, thì các kinh độ 30
0
Đông, 60
0
Đông, 90
0
Đông, 30
0
Tây, 60
0
Tây, 90
0
Tây, lúc đó là mấy giờ, ngày tháng năm nào?
Câu 3: (3 đ):
a. Hãy so sánh về các tiềm năng phát triển kinh tế giữa vùng kinh tế BắcTrung Bộ
và vùng kinh tế Duyên hải Nam Trung Bộ.
.
2
UBND TỈNH TIỀN GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do – Hạnh phúc
KÌ THI CHỌN HSG LỚP 9 THCS CẤP TỈNH.
Khóa ngày 26/02/2008
Môn: ĐỊA LÝ
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Đề thi có 2 trang, gồm 6 câu.
Câu 1: (4,0 điểm)
Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:
a). Trình bày đặc điểm chính của khí hậu miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ.
b). Giải thích vì sao tính chất nhiệt đới của miền Bắc Đông Bắc Bắc Bộ bị
giảm sút mạnh mẽ?
Câu 2: (2,0 điểm)
Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học:
a). Kể tên sắp xếp các n máy thủy điện theo nhóm công suất: dưới
1000MW, trên 1000 MW.
b). Giải thích sự phân bố của các nhà máy thủy điện nước ta.
Câu 3: (4,0 điểm)
Dựa vào bảng số liệu sau:
Diện tích đất nông nghiệp của nước ta (đơn vị: nghìn ha)
Loại đất nông nghiệp
1992
2000
- Đất trồng cây hàng năm
5.506,0
6.129,5
- Đất trồng cây lâu năm
1.191,0
2.181,9
- Đất đồng cỏ chăn nuôi
328,0
499,0
- Diện tích mặt nước nuôi thủy sản
268,0
535,0
b). Nhận xét và giải thích cơ cấu sử dụng đất.
Câu 4: (4,0 điểm)
Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và các kiến thức đã học, hãy:
a). Trình bày những thuận lợi để vùng Đông Nam Bộ trở thành vùng chuyên canh
cây công nghiệp lớn nhất nước ta.
b). Nêu một số cây công nghiệp chính của vùng.
Năng suất lúa của Đồng bằng sông Hồng,
Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước (đơn vị: tạ/ha)
1995
2000
2002
44,4
55,2
56,4
40,2
42,3
46,2
36,9
42,4
45,9
Đề chính thức
a). Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện quy cấu diện tích các loại đất nông
nghiệp của hai năm 1992 và 2000.
Câu 5: (3,0 điểm)
Dựa vào bảng số liệu sau:
.
3
a). Hãy so sánh năng suất lúa của Đồng bằng sông Hồng với Đồng bằng sông Cửu
Long và cả nước rút ra nhận xét và giải thích.
b). Nêu lợi ích của việc đưa vụ đông thành vsản xuất chính Đồng bằng sông
Hồng.
Câu 6: (3,0 điểm)
Dựa vào bảng số liệu sau:
Tỷ lệ gia tăng tự nhiên của dân số ở các vùng năm 1999
Các vùng
Tỷ lệ gia tăng tự nhiên
của dân số (%)
Trung du và miền núi Bắc Bộ
+ Tây Bắc
+ Đông Bắc
Đồng bằng sông Hồng
Bắc Trung Bộ
Duyên hải Nam Trung Bộ
Tây Nguyên
Đông Nam Bộ
Đồng bằng sông Cửu Long
2,19
1,30
1,11
1,47
1,46
2,11
1,37
1,39
Cả nước 1,43
Hãy nhận xét giải thích về tình hình gia tăng tự nhiên của dân số các vùng
nước ta năm 1999.
----------------------------------------------HẾT---------------------------------------------

Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Địa lý lớp 9

60 Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 môn Địa lý được VnDoc sưu tầm và đăng tải, hy vọng với tài liệu này sẽ giúp các bạn học tốt môn Địa lớp 9, chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới. Mời các bạn tải về tham khảo

60 Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 môn Địa lý. Đề thi được VnDoc sưu tầm từ các tỉnh trên cả nước, đây là tài liệu hữu ích giúp các bạn học sinh ôn tập nâng cao kĩ năng giải đề thi, biết cách phân bổ thời gian làm bài. Mời các bạn tham khảo tài liệu trên

Ngoài ra các bạn tham khảo thêm Bồi dưỡng học sinh giỏi Ngữ văn 9

.......................................................................

Ngoài 60 Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 môn Địa lý. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 9, đề thi học học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 562
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Địa lý lớp 9 Xem thêm