8 Đề kiểm tra học kì 2 môn Ngữ văn lớp 7

Đề thi học kỳ 2 lớp 7 môn Ngữ Văn

Thư viện đề thi học kì 2 lớp 7 VnDoc xin giới thiệu: 8 Đề kiểm tra học kì 2 môn Ngữ văn lớp 7 dưới đây. Các đề thi học kì 2 lớp 7 này là 8 đề kiểm tra môn Ngữ văn lớp 7 dành cho các em học sinh tham khảo, học tập, hệ thống, củng cố chắc kiến thức, cũng như chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới, đặc biệt là đề thi cuối học kì 2 Ngữ văn lớp 7.

Đề kiểm tra học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 7 năm 2015 trường THCS Cao Viên, Hà Nội

Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Toán - Phòng Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai (Đề 7)

Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Toán - Đề số 2

Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Vật lý - Đề số 1

Đề kiểm tra môn ngữ văn lớp 7 - Đề 01

Câu 1. Chỉ ra sự thú vị của nghệ thuật dùng từ trong câu ca dao sau: (1 điểm)

” Cô Xuân đi chợ mùa hè
Mua cá thu về chợ hãy còn đông”.

Phân tích để làm rõ sự thú vị của nghệ thuật dùng từ trong câu ca dao trên. (1 điểm)

Câu 2. Viết chính xác bài thơ “ Sông núi nước Nam”. Vì sao bài thơ được gọi là bản Tuyên ngôn Độc lập của nước ta lần thứ nhất? (2 điểm)

Câu 3. Biểu cảm về người thân. (5 điểm)

Đề 02

Câu 1 (1đ): Chép thuộc lòng bài thơ " Cảnh khuya" (Hồ Chí Minh)?

Câu 2 (1đ): Trình bày ý nghĩa văn bản " Một thứ quà của lúa non: Cốm" (Thạch Lam).

Câu 3 (1đ): Thế nào là từ trái nghĩa? Cho ví dụ minh họa?

Câu 4 (1đ): Xác định điệp ngữ trong đoạn văn sau:

Vậy mà giờ đây, anh em tôi sắp phải xa nhau. Có thể sẽ xa nhau mãi mãi. Lạy trời đây chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ thôi.

Câu 5 (6đ): Phát biểu cảm nghĩ về ngôi trường em đang học.

Đánh giá bài viết
152 58.447
Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Văn Xem thêm