HIEN TA THU Tiếng Anh

Phát âm tiếng có đuôi ed: |id|, |t|, |d|

Anh chị làm họ em với ạ

 

 

3
3 Câu trả lời
 • Gấu Đi Bộ
  Gấu Đi Bộ
  |id| |t| |d|
  painted, visited, chatted watched, danced, cooked, skipped, looked, watered, played, cleaned, listened,
  0 Trả lời 09:20 31/01
 • Đường tăng
  Đường tăng

  |id|: painted, visited, chatted

  |t|: watched, danced, cooked, skipped, looked

  |d|: watered, played, cleaned, listened

  0 Trả lời 09:21 31/01
 • Minh Thong Nguyen ...
  Minh Thong Nguyen ...

  Tham khảo quy tắc phát âm ed: https://vndoc.com/ly-thuyet-va-bai-tap-quy-tac-phat-am-ed-co-dap-an-86165

  0 Trả lời 09:22 31/01

Tiếng Anh

Xem thêm