Bài giảng điện tử tiếng Anh 10 Global Success

Bài giảng tiếng Anh 10 Global success năm 2023 - 2024

Nằm trong bộ Bài giảng Powerpoint lớp 10 môn tiếng Anh năm 2023, Bài giảng điện tử Anh 10 Global success dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Giáo án điện tử tiếng Anh 10 Global success được chia thành 2 học kì với 10 Units 1 - 10 và 4 bài Review giúp quý thầy cô chuẩn bị giáo án bài giảng chi tiết tại nhà hiệu quả.

I. Download giáo án powerpoint tiếng Anh 10 Kết nối tri thức học kì 1

Tải giáo án tiếng Anh 10 học kì 1:

Powerpoint Unit 1 - Unit 2:

Download Powerpoint Unit 1 - Unit 2 lớp 10

Powerpoint Unit 3 - Review 2:

Download Powerpoint unit 3 - Review 2

II. Download giáo án powerpoint tiếng Anh 10 Kết nối tri thức học kì 2

Tải giáo án tiếng Anh 10 học kì 2:

Powerpoint Unit 6 - Unit 8:

Download Powerpoint Unit 6 - Unit 8

Powerpoint Review 3 - Review 4:

Download Powerpoint Review 3 - Review 4

Trên đây là Giáo án Powerpoint lớp 10 môn Anh kết nối tri thức với cuộc sống. VnDoc.com hy vọng rằng tài liệu Giáo án powerpoint tiếng Anh lớp 10 trên đây sẽ giúp quý thầy cô chuẩn bị giáo án chi tiết hiệu quả.

Xem thêm tại:

Đánh giá bài viết
1 3.123
Sắp xếp theo

    Giáo án Tiếng anh lớp 10

    Xem thêm