Phân phối chương trình tiếng Anh 10 Cánh Diều

Phân phối chương trình tiếng Anh 10 Explore New Worlds

Với mong muốn giúp quý thầy cô chuẩn bị tốt môn học tiếng Anh lớp 10 Cánh Diều năm học 2022 - 2023, VnDoc.com xin gửi đến quý thầy cô tài liệu Khung chương trình tiếng Anh lớp 10 Explore New Worlds giúp quý thầy cô lên Giáo án tiếng Anh 10 hiệu quả.

Week

Class Period

Duration

Unit

Section

Week 1

Class period 1

45 min

1

Unit Opener + Vocabulary

Week 1

Class period 2

45 min

1

Grammar + Pronunciation

Week 1

Class period 3

45 min

1

Listening + Vocabulary

Week 2

Class period 4

45 min

1

Pronunciation + Grammar

Week 2

Class period 5

45 min

1

Language Expansion + Grammar

Week 2

Class period 6

45 min

1

Reading

Week 3

Class period 7

45 min

1

Communication

Week 3

Class period 8

45 min

1

Writing

Week 3

Class period 9

45 min

2

Unit opener + Vocabulary

Week 4

Class period 10

45 min

2

Grammar

Week 4

Class period 11

45 min

2

Listening

Week 4

Class period 12

45 min

2

Pronunciation + Communication

Week 5

Class period 13

45 min

2

Language Expansion + Grammar

Week 5

Class period 14

45 min

2

Reading

Week 5

Class period 15

45 min

2

Communication

Week 6

Class period 16

45 min

2

Writing

Week 6

Class period 17

45 min

3

Unit Opener + Vocabulary

Week 6

Class period 18

45 min

3

Grammar + Conversation

Week 7

Class period 19

45 min

3

Listening

Week 7

Class period 20

45 min

3

Pronunciation + Communication

Week 7

Class period 21

45 min

3

Language Expansion + Grammar

Week 8

Class period 22

45 min

3

Reading

Week 8

Class period 23

45 min

3

Communication

Week 8

Class period 24

45 min

3

Writing

Week 9

Class period 25

45 min

1st Review

Review on Units 1–3

Week 9

Class period 26

45 min

Midterm test

Midterm test on Units 1–3

Week 9

Class period 27

45 min

4

Unit Opener + Vocabulary

Week 10

Class period 28

45 min

4

Grammar

Week 10

Class period 29

45 min

4

Listening

Week 10

Class period 30

45 min

4

Pronunciation + Communication

Week 11

Class period 31

45 min

4

Language Expansion + Grammar

Week 11

Class period 32

45 min

4

Reading

Week 11

Class period 33

45 min

4

Communication

Week 12

Class period 34

45 min

4

Writing

Week 12

Class period 35

45 min

5

Unit Opener + Vocabulary

Week 12

Class period 36

45 min

5

Grammar

Week

Class Period

Duration

Unit

Section

Week 13

Class period 37

45 min

5

Listening

Week 13

Class period 38

45 min

5

Pronunciation + Communication

Week 13

Class period 39

45 min

5

Language Expansion + Grammar

Week 14

Class period 40

45 min

5

Reading

Week 14

Class period 41

45 min

5

Communication

Week 14

Class period 42

45 min

5

Writing

Week 15

Class period 43

45 min

6

Unit Opener + Vocabulary

Week 15

Class period 44

45 min

6

Grammar

Week 15

Class period 45

45 min

6

Listening

Week 16

Class period 46

45 min

6

Pronunciation + Communication

Week 16

Class period 47

45 min

6

Language Expansion + Grammar

Week 16

Class period 48

45 min

6

Reading

Week 17

Class period 49

45 min

6

Communication

Week 17

Class period 50

45 min

6

Writing

Week 17

Class period 51

45 min

2nd Review

Review on Units 4–6

Week 18

Class period 52

45 min

Final-term Test

Final-term test on Units 1–6

Week 18

Class period 53

45 min

7

Unit Opener + Vocabulary

Week 18

Class period 54

45 min

7

Grammar

Week 19

Class period 55

45 min

7

Listening

Week 19

Class period 56

45 min

7

Pronunciation

Week 19

Class period 57

45 min

7

Language Expansion + Grammar

Week 20

Class period 58

45 min

7

Reading

Week 20

Class period 59

45 min

7

Communication

Week 20

Class period 60

45 min

7

Writing

Week 21

Class period 61

45 min

8

Unit Opener + Vocabulary

Week 21

Class period 62

45 min

8

Grammar

Week 21

Class period 63

45 min

8

Listening

Week 22

Class period 64

45 min

8

Pronunciation

Week 22

Class period 65

45 min

8

Language Expansion + Grammar

Week 22

Class period 66

45 min

8

Reading

Week 23

Class period 67

45 min

8

Communication

Week 23

Class period 68

45 min

8

Writing

Week 23

Class period 69

45 min

9

Unit Opener + Vocabulary

Week 24

Class period 70

45 min

9

Grammar

Week 24

Class period 71

45 min

9

Listening

Week 24

Class period 72

45 min

9

Pronunciation + Communication

Week

Class Period

Duration

Unit

Section

Week 25

Class period 73

45 min

9

Language Expansion + Grammar

Week 25

Class period 74

45 min

9

Reading

Week 25

Class period 75

45 min

9

Communication

Week 25

Class period 76

45 min

9

Writing

Week 26

Class period 77

45 min

3rd Review

Review on Units 7–9

Week 26

Class period 78

45 min

Midterm Test

Midterm Test on Units 7–9

Week 27

Class period 79

45 min

10

Unit Opener + Vocabulary

Week 27

Class period 80

45 min

10

Grammar + Conversation

Week 27

Class period 81

45 min

10

Listening

Week 28

Class period 82

45 min

10

Grammar + Pronunciation

Week 28

Class period 83

45 min

10

Language Expansion + Grammar

Week 28

Class period 84

45 min

10

Reading

Week 29

Class period 85

45 min

10

Communication

Week 29

Class period 86

45 min

10

Writing

Week 29

Class period 87

45 min

11

Unit Opener + Vocabulary

Week 30

Class period 88

45 min

11

Grammar

Week 30

Class period 89

45 min

11

Listening

Week 30

Class period 90

45 min

11

Pronunciation

Week 31

Class period 91

45 min

11

Language Expansion + Grammar

Week 31

Class period 92

45 min

11

Reading

Week 31

Class period 93

45 min

11

Communication

Week 32

Class period 94

45 min

11

Writing

Week 32

Class period 95

45 min

12

Unit Opener + Vocabulary

Week 32

Class period 96

45 min

12

Grammar + Conversation

Week 33

Class period 97

45 min

12

Listening

Week 33

Class period 98

45 min

12

Pronunciation

Week 33

Class period 99

45 min

12

Language Expansion + Grammar

Week 34

Class period 100

45 min

12

Reading

Week 34

Class period 101

45 min

12

Communication

Week 34

Class period 102

45 min

12

Writing

Week 35

Class period 103

45 min

4th Review

Review Units 10–12

Week 35

Class period 104

45 min

5th Review

Review Units 1–12

Week 35

Class period 105

45 min

Final-term Test

Final-term test on Units 1–12

Trên đây là Nội dung chương trình học tiếng Anh lớp 10 sách Cánh Diều năm 2022 - 2023.

Đánh giá bài viết
1 238
Sắp xếp theo

    Giáo án Tiếng anh lớp 10

    Xem thêm