Bài kiểm tra ngữ pháp tiếng Anh

Bài kiểm tra ngữ pháp tiếng Anh

Để ghi nhớ được ngữ pháp của Tiếng Anh, các bạn cần đọc nhiều sách, tham khảo nhiều tài liệu và làm các bài tập ngữ pháp. VnDoc.com đăng tải bài tập ngữ pháp Tiếng Anh giúp các bạn ôn tập Tiếng Anh hiệu quả, đạt kết quả cao trong học tập.

Test online: Phân biệt 'a little, a few, little, few'

Bài kiểm tra ngữ pháp Tiếng Anh được biên soạn và chỉnh lý theo sát chương trình học các cấp, phân loại được trình độ theo các cấp, từ đó, giúp các bạn có hướng ôn tập hiệu quả để nâng cao khả năng Tiếng Anh của mình.

Questions in Past Perfect Simple

Complete the questions in Past Perfect Simple.

1. (what / Bob / do) that he was kept in after school?

2. (you / eat) anything before you went to the theatre?

3. (he / live) in London before he moved to Glasgow?

4. (she / find) a new job by that time?

5. (they / book) a room before they went to Dublin?

6. (how often / you / ring) the bell before he answered the door?

7. (why / they / have) dinner before they came to the party?

8. (Carly / wash) the dishes when her mum came home?

9. (you / read) the contract before you signed it?

10. (who / live) in the house before we moved in?

11. The storm destroyed the sandcastle that we (build) .

12. He (not / be) to Cape Town before 1997.

13. When she went out to play, she (do / already) her homework.

14. My brother ate all of the cake that our mum (make) .

15. The doctor took off the plaster that he (put on) six weeks before.

16. The waiter brought a drink that I (not / order) .

17. I could not remember the poem we (learn) the week before.

18. The children collected the chestnuts that (fall) from the tree.

19. (he / phone) Angie before he went to see her in London?

20. She (not / ride) a horse before that day.

Video học ngữ pháp Tiếng Anh hay English Grammar

Với video học Tiếng Anh của cô giáo Ronnie, các bạn sẽ học thêm về ngữ pháp Tiếng Anh và nâng cao khả năng nghe của mình một cách tốt nhất. Các bạn cũng nên để ý phát âm của cô giáo để học theo, từ đó làm quen với các âm điệu của Tiếng Anh và làm tiền đề học phát âm chuẩn. Tiếng Anh là môn học đòi hỏi sự kiên trì và luyện tập thường xuyên. Các bạn hãy dành thời gian hàng ngày để luyện tập và đạt được hiệu quả tốt nhất nhé!

Đánh giá bài viết
54 56.484
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập ngữ pháp tiếng Anh Xem thêm