Bài ôn tập ở nhà nghỉ phòng chống dịch bệnh môn Hóa học lớp 11

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
NỘI DUNG ÔN TẬP ĐẦU HKII NĂM HỌC 2019 - 2020
MÔN HÓA HỌC LỚP 11
A - PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Ankan công thức chung
A. C
n
H
2n+1
.
B. C
n
H
2n
.
C. C
n
H
2n-2
.
D. C
n
H
2n+2
.
Câu 2: Kết luận nào sau đây không đúng?
A. Hidrocacbon no hidrocacbon trong phân tử chỉ liên kết đơn.
B. Ankan hidrocacbon no mạch cacbon không vòng.
C. Những hợp chất trong phân tử chỉ hai nguyên tố cacbon hidro
hidrocacbon no.
D. Ankan đồng phân mạch cacbon.
Câu 3: Ankan C
5
H
12
bao nhiêu đồng phân?
A. 2.
B. 3.
C. 1.
D. 4.
Câu 4: Ankan X phần trăm cacbon 82,76%. Công thức phân tử của ankan
X
A. C
2
H
6
.
B. C
4
H
10
.
C. C
3
H
8
.
D. C
5
H
12
.
Câu 5: Ankan X phần trăm hidro 18,18%. Công thức phân t của ankan
X
A. C
2
H
6
.
B. C
4
H
10
.
C. C
3
H
8
.
D. C
5
H
12
.
Câu 6: Tên thay thế (theo IUPAC) của (CH
3
)
3
C–CH
2
–CH(CH
3
)
2
A. 2,4,4-trimetylpentan.
B. 2,2,4,4-tetrametylbutan.
C. 2,4,4,4-tetrametylbutan.
D. 2,2,4-trimetylpentan.
Câu 7: Khi được chiếu sáng, hiđrocacbon nào sau đây tham gia phản ứng thế
với clo theo tỉ lệ mol 1:1, thu được ba dẫn xuất monoclo đồng phân cấu tạo
của nhau?
A. pentan.
B. neopentan.
C. butan.
D. isopentan.
Câu 8: Cho propan c dụng với Cl
2
theo tỉ lệ số mol 1 : 1, số sản phẩm
monoclo tối đa thu được là
A. 2.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
B. 4.
C. 3.
D. 1.
Câu 9: Cho iso-pentan c dụng với Cl
2
theo tỉ lệ số mol 1 : 1, số sản phẩm
monoclo tối đa thu được là
A. 2.
B. 4.
C. 3.
D. 5.
Câu 10: Công thức cấu tạo của 2-metylbutan
A. CH
3
CH
2
CH(CH
3
)
2
.
B. (CH
3
)
3
CCH
2
CH
3
.
C. CH
3
CH
2
CH
2
CH
3
.
D. (CH
3
)
2
CHCH
2
CH
2
CH
3
.
Câu 11: Trong các chất sau, chất nhiệt độ sôi thấp nhất
A. butan.
B. etan.
C. metan.
D. propan.
Câu 12: Tên của chất công thức: CH
3
CH
2
C(CH
3
)
2
CH(CH
3
)
2
A. 3,3,4- trimetylpentan.
B. 1,1,2,2-tetrametylbutan.
C. 2,3,3-trimetylpentan.
D. 2,2,3-trimetylpentan.
Câu 13: Tổng số liên kết xích ma trong phân tử propan
A. 3.
B. 10.
C. 11.
D. 9
Câu 14: Hai chất 2-metylpropan butan khác nhau về
A. công thức cấu tạo.
B. công thức phân tử.
C. số nguyên tử cacbon.
D. số liên kết xích mA.
Câu 15:Hợp chất hữu X tên gọi 2 - clo - 3 - metylpentan. Công thức
cấu tạo của X
A. CH
3
CH
2
CH(Cl)CH(CH
3
)
2
.
B. CH
3
CH(Cl)CH(CH
3
)CH
2
CH
3
.
C. CH
3
CH
2
CH(CH
3
)CH
2
CH
2
Cl.
D. CH
3
CH(Cl)CH
3
CH(CH
3
)CH
3
.
Câu 16: bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C
5
H
12
?
A. 3 đồng phân.
B. 4 đồng phân.
C. 5 đồng phân.
D. 6 đồng phân
Câu 17: bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C
6
H
14
?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. 3 đồng phân.
B. 4 đồng phân.
C. 5 đồng phân.
D. 6 đồng phân
Câu 18: bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C
4
H
9
Cl?
A. 3 đồng phân.
B. 4 đồng phân.
C. 5 đồng phân.
D. 6 đồng phân.
Câu 19: Cho 4 chất: metan, etan, propan butan. Số lượng chất tạo được một
sản phẩm thế monoclo duy nhất
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 20: Phần trăm khối lượng cacbon trong phân tử ankan Y bằng 83,33%.
Công thức phân tử của Y
A. C
2
H
6
.
B. C
3
H
8
.
C. C
4
H
10
.
D. C
5
H
12
.
Câu 21:2,2,3,3-tetrametylbutan bao nhiêu nguyên tử C H trong phân tử?
A. 8C,16H.
B. 8C,14H.
C. 6C, 12H.
D. 8C,18H.
Câu 22: Cho ankan CTCT (CH
3
)
2
CHCH
2
C(CH
3
)
3
. Tên gọi của ankan
A. 2,2,4-trimetylpentan. B. 2,4-trimetylpetan.
C. 2,4,4-trimetylpentan. D. 2-đimetyl-4-metylpentan.
Câu 23: Phản ứng đặc trưng của hiđrocacbon no
A. Phản ứng tách.
B. Phản ứng thế.
C. Phản ứng cộng.
D. Phản ứng hiđro hóa.
Câu 24: Cho pentan tác dụng với Cl
2
theo tỉ lệ số mol 1 : 1, số sản phẩm
monoclo tối đa thu được là
A. 2.
B. 3.
C. 5.
D. 4.
Câu 25: Isohexan tác dụng với clo (có chiếu sáng) th tạo tối đa bao nhiêu
dẫn xuất monoclo?
A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 6

Bài ôn tập ở nhà nghỉ phòng chống dịch bệnh môn Hóa học

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc Bài ôn tập ở nhà nghỉ phòng chống dịch bệnh môn Hóa học lớp 11 để bạn đọc cùng tham khảo và có thể ôn tập tốt hơn trong thời gian nghỉ học ở nhà phòng chống dịch bệnh viêm phổi do virut corona gây ra. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

  1. Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Hóa học trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc năm học 2019-2020
  2. 5 đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn Hóa học

Bài ôn tập ở nhà nghỉ phòng chống dịch bệnh môn Hóa học lớp 11 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài tập gồm có 2 phần tự luận và trắc nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Bài ôn tập ở nhà nghỉ phòng chống dịch bệnh môn Hóa học lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 11, Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11...

Đánh giá bài viết
4 769
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa 11 - Giải Hoá 11 Xem thêm