Bài thi mẫu Olympic Toán Tiếng Anh SEAMO lớp 1 - 2

SEAMO 2018 Paper A © TCIMO
1"
1. Find the missing number.
3", 4", 7", 11", 18",
(
"""""""
)
", 47",
(A) 27
(B) 28
(C) 29
(D) 31
(E) None of the above
4. Evaluate
1 + 2 + 3 + + 9 + 10 + 9 + 8 + + 2 + 1
(A) 89
(B) 90
(C) 99
(D) 100
(E) None of the above
5. Find the 50
th
digit in
3"5"8"0"3"5"8"0"3"5
(A) 3
(B) 5
(C) 8
(D) 0
(E) None of the above
2. How many cubes are there in the
figure below?
(A) 13
(B) 14
(C) 15
(D) 16
(E) 17
6. Find the value of the star.
(A) 5
(B) 6
(C) 7
(D) 8
(E) None of the above
3. Find the value of M.
(A) 3
(B) 4
(C) 5
(D) 6
(E) 7
"
QUESTIONS 1 TO 10 ARE WORTH
3 MARKS EACH
SEAMO 2018 Paper A © TCIMO
2"
7. Find the missing figure below.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
None of the above
9. My grandmother is 56 years old.
My mum is 31 years old.
I am 7 years old.
In how many years is the sum of our
ages 100?
(A) 5
(B) 4
(C) 3
(D) 2
(E) 1
10. What time should come next in the
sequence below?
(A) 5:10 PM
(B) 5:20 PM
(C) 5:30 PM
(D) 5:40 PM
(E) 5:50 PM
8. Find the missing number.
(A) 31
(B) 33
(C) 29
(D) 32
(E) None of the above

Kỳ thi Olympic Toán tiếng Anh SEAMO là kỳ thi đánh giá năng lực Toán tiếng Anh toàn cầu dành cho học sinh từ cấp Tiểu học đến Trung học phổ thông do Ban Tổ chức SEAMO Quốc tế điều hành. Thương hiệu kỳ thi đã được biết đến trên toàn thế giới. Kỳ thi được tổ chức thường niên tại nhiều nước trên thế giới bao gồm các nước như Úc, Hồng Kông, Ấn Độ, Ý, Na Uy, Singapore, Sri Lanka, Thái Lan, Hoa Kỳ,...

Đề thi mẫu SEAMO lớp 1 - 2 có đáp án

Với mong muốn giúp các em học sinh lớp 1 - 2 ôn luyện kỳ thi Olympic Toán tiếng Anh SEAMO 2019 hiệu quả, VnDoc.com đã đăng tải bài thi mẫu môn Toán - tiếng Anh lớp 1, lớp 2 có đáp án dưới đây. VnDoc.com mong rằng đây sẽ là nguồn tài liệu ôn tập hữu ích dành cho các em học sinh.

Trên đây là Đề thi SEAMO Toán tiếng Anh mới nhất dành cho khối lớp 1 - 2. Ngoài ra, mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu luyện thi trực tuyến khác như: Luyện thi Violympic lớp 1, Luyện thi Violympic lớp 2, Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1, Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 2, ... cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
5 2.996
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm