Bản cam kết chấp hành luật an toàn giao thông của học sinh - sinh viên

Mẫu cam kết chấp hành luật an toàn giao thông của học sinh - sinh viên

Mẫu cam kết chấp hành luật an toàn giao thông của học sinh - sinh viên năm học 20.... đến 20..... là mẫu đơn phổ biến và cần thiết dành cho các bạn học sinh và sinh viên. Theo đó, đại diện Ban Lãnh đạo nhà trường, giáo viên và học sinh, sinh viên các khối lớp ký vào bản cam kết thực hiện An toàn giao thông để nhắc nhở mọi người có ý thức tốt hơn, thận trọng trong khi tham gia giao thông và giảm thiểu tai nạn giao thông.

Mẫu cam kết 2016

Mẫu cam kết chấp hành luật an toàn giao thông của học sinh - sinh viên

Nội dung chi tiết của Mẫu cam kết chấp hành luật an toàn giao thông của học sinh - sinh viên, mời các bạn tham khảo:

UBND Huyện:..............................
Đơn vị:........................................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT CHẤP HÀNH LUẬT AN TOÀN GIAO THÔNG TRONG HỌC SINH - SINH VIÊN NĂM HỌC 201... - 201......

Chúng tôi gồm:

1. Ông (Bà): .................................................................................................................................

Phụ huynh em: ......................................................................... sinh năm: ...................................

Hiện học lớp: .............................. thuộc trường: ............................................................................

Điạ chỉ gia đình: ............................................. số điện thoại (nếu có): ...........................................

2. Giáo viên: ...................................................... chủ nhiệm lớp: ...................................................

Điạ chỉ liên hệ: .......................................................... số điện thoại (nếu có) .................................

Cam kết nhất trí phối hợp thực hiện những nội dung sau:

a) Em: ........................................................... tuyệt đối chấp hành tốt Luật giao thông, không đi xe đạp hàng 3, 4 trên đường, không đi xe gắn máy khi chưa đủ 16 tuổi và phải có giấy chứng nhận học luật Giao thông và phải có Giấy phép lái xe khi sử dụng xe từ 70 cm3 trở lên.

b) Thường xuyên thông báo cho nhau về sự rèn luyện đạo đức, chấp hành Luật của học sinh - sinh viên.

c) Thực hiện ngăn chặn xử lý kịp thời các hành vi đua xe, lạng lách, đánh võng khi tham gia giao thông trong học sinh - sinh viên

d) Hạ bậc hạnh kiểm nếu vi phạm luật giao thông (sử dụng xe mô tô từ 70 cm3 trở lên mà không có giấy phép lái xe...)

Cam kết này được lập thành 2 bản để hai bên lưu giữ thực hiện cam kết.

Phụ huynh HS - SV

(Họ và tên, chữ ký)

Học sinh - sinh viên

(Họ và tên, chữ ký)

GVCN lớp

(Họ và tên, chữ ký)

Xác nhận cuả Hiệu trưởng

(Họ và tên, chữ ký và đóng dấu)

Bạn có thể tải Mẫu cam kết chấp hành luật an toàn giao thông của học sinh - sinh viên bản PDF hoặc Word doc để chỉnh sửa thêm.

Đánh giá bài viết
13 30.201
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thủ tục hành chính Xem thêm