Lan Trịnh Văn học Lớp 7

Bạn đến chơi nhà thuộc thể thơ gì? Vì sao lại xác định như vậy?

Bạn đến chơi nhà thuộc thể thơ gì? Vì sao lại xác định như vậy?

3
3 Câu trả lời
 • Khang Anh
  Khang Anh

  Bài thơ Bạn đến chơi nhà được làm bằng thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật, có đặc điểm:

  - Số câu: 8 câu (bát cú)

  - Số chữ: 7 chữ trong mỗi dòng thơ (thất ngôn)

  - Hiệp vần: chữ cuối của các dòng 1-2-4-6-8: nhà - xa -gà - hoa - ta (vần a)

  - Phép đối: câu 3 đối với câu 4 (Ao sâu nước cả khôn chài cá >< Vườn rộng rào thưa khó đuổi gà); câu 5 đối với câu 6 (Cải chửa ra cây, cà mới nụ >< Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa),

  0 Trả lời 17:47 27/10
  • Người Nhện
   Người Nhện

   Bài thơ thuộc thể thơ thất ngôn bát cú đường luật

   - Số câu: 8 câu trong một bài thơ

   - Số chữ: có 7 chữ trên một dòng thơ

   - Gieo vần: Gieo vần ở các chữ cuối của câu thơ 1,2,4,6,8 (gieo vần “a”: nhà, xa, gà, hoa, ta

   - Đối:

   + đối câu 3 với câu 4:

   "Ao sâu nước cả khôn chài cá"/ "Vườn rộng rào thưa khó đuổi gà".

   + đối câu 5 với câu 6:

   “Cải chửa ra hoa, cà mới nụ”/ “Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa”

   0 Trả lời 17:48 27/10
   • Xuka
    Xuka

    - Bạn đến chơi nhà cũng là một bài thơ thất ngôn bát cú Đường luật.

    - Bài thơ này có 8 câu mỗi câu bảy chữ, hợp vần ở chữ cuối câu một và chữ cuối các câu chần (1, 2, 4, 6 và 8).

    - Trong bài còn có phép đối ở bốn câu giữa: câu 3 đốì với câu 4, câu 5 đốì với câu 6.

    0 Trả lời 17:47 27/10
    Văn học
    Xem thêm