Yếnn Linhh Toán học lớp 6

Bạn Minh hàng ngày được mẹ cho 50 nghìn đồng tiền ăn sáng.

Bạn ăn hết 20 nghìn đồng và uống nước 15 nghìn đồng. Số tiền còn lại bạn để dành nuôi heo đất. 

3
3 Câu trả lời
 • Đậu Phộng
  Đậu Phộng

  Câu 1:

  15 × 34 + 15 × 66 - 500

  = 5 × 3 × 34 + 5 × 3 ×66 - 5 × 100

  = 5 × 102 + 5 × 198 - 5 × 100

  = 5 × (102 + 198 - 100)

  = 5 × 200

  = 1000

  0 Trả lời 16:49 06/01
 • Hằng Nguyễn
  Hằng Nguyễn

  Câu 2:

  Mỗi ngày Minh để dành được số tiền là:

  50000 - 20000 - 15000 = 15000 (đồng)

  Minh phải để dành tiền mua máy tính fx580VN trong số ngày là:

  600000 : 15000 = 40 (ngày)
  Đ/s: 40 ngày

  0 Trả lời 17:02 06/01
 • Hươu Con
  Hươu Con

  Câu 4:

  3 tháng đầu năm công ti đó lỗ số tiền là:

  30 × 3 = 90 (triệu đồng)

  3 tháng tiếp theo công ti đó lãi số tiền là:

  20 × 3 = 60 (triệu đồng)

  a. Số tiền chênh lệch giữa tiền lãi và tiền lỗ là:

  90 - 60 = 30 triệu

  Vậy sau 6 tháng đầu năm, công ti đó lỗ 30 triệu

  b. 6 tháng cuối công ti nhận được số tiền lãi là:

  16  × 6 = 96 (triệu) 

  Vậy sau 1 năm kinh doanh, công ti đó lãi số tiền là:

  60 + 96 - 90 = 66 (triệu đồng)

  0 Trả lời 17:07 06/01

Toán học

Xem thêm