Bộ đề khảo sát Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Giảng Võ

Bộ đề khảo sát Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Giảng Võ gồm 4 đề thi được tổng hợp từ nhiều năm, giúp các bạn làm quen với các dạng đề khảo sát và ôn tập Tiếng Anh tốt nhất, chuẩn bị sẵn sàng cho các bài thi, bài kiểm tra sắp tới.

Bộ đề khảo sát Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Giảng Võ

Đề 1

Đề khảo sát học sinh lớp 6 môn Tiếng Anh

Năm học 2001- 2002 - Thời gian: 45 phút

I. Hãy đọc tấm “Card” sau và hoàn thành bài hội thoại: (5 điểm)

Name: Harold Schimidt
From: Germany
Address: 36 Buxton Road, London, W1.
Telephone number: 0181 3392169
Age: 21

Interviewer: What’s your name?

Harold: ………………………………………………………………..

Interviewer: How………………………………….

Harold: It’s S-C-H-M-I-D-T.

Interviewer: Thank you. Where………………………..

Harold: I’m from…………………………….

Interviewer: ……………………………………….address?

Harold: ………………………………………………………..

Interviewer: ………………………………………telephone number?

Harold: …………………………………………………………….

Interviewer: And…………………………………………..you?

Harold: I’m………………………………

II. Hãy điền dạng đúng của những động từ sau vào chỗ trống để hoàn thành bức thư (5 điểm).

Stay, play, read, rain, eat, write

Dear Jane.
We’re staying with my grandparents in Bournemouth. We can’t go out this morning because it ………………..I…………………………… this letter and Mum ………………………………. a book. Jim ………………………………………….. with my grandparents dog. The dog …………………………………………….. Jim’s socks!
See you soon !
Love
Tina

III. Sắp xếp lại trật tự các từ sau thành câu hoàn chỉnh (5 điểm).

1. to / at / the / go / they / restaurants / weekend
…………………………………………………………………………………………………
2. want / a / you / do / think / ?
…………………………………………………………………………………………………
3. like / don’t / letters / I / writing.
…………………………………………………………………………………………………
4. tennis / watch / play / we / T.V / we / and.
…………………………………………………………………………………………………
5. are / Mrs Burton / me / excuse / you / ?
…………………………………………………………………………………………………

Đánh giá bài viết
6 6.330
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh phổ thông

    Xem thêm