Bộ đề ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Bộ đề ôn tập lớp 3 lên lớp 4 môn Anh
Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép mục đích thương mại
Đề 1
I. Choose the odd one out
1. A. sister
B. brother
C. grandmother
D. aunt
2. A. hedge
B. bedroom
C. bathroom
D. kitchen
3. A. chair
B. bedroom
C. poster
bed
4. A. coat
B. ball
C. picture
D. near
5. A. behind
B. on
C. wall
D. above
II. Look at pictures and write the missing letters
1. This is a p _ _
2. This is my ru _ _ _ _
3. What’s that? -It’s a pen_ _ _
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
4. These are my ru_ _ _ _
5. My cla_ _ _ _ _ _ is big
III. Choose the correct answer:
1. _______ old are you?
A. What
B. How
C. When
2. Is your book big? ________
A. Yes, it is
B. Yes, is
C. No, it is
3. They ____ a ship and a doll
A. has
B. are
C. have
4. How _____ books do you have?
A. old
B. many
C. about
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
5. _____ is a TV in the living room
A. There
B. The
C. This
IV. Match
1. Where are her dolls?
A. There are four bedrooms
2. What color are your roses?
B. They are over there, on the chair
3. How many bedrooms are there in your
house?
C. No, she hasn’t
4. Has she got a robot?
D. It’s sunny
5. What’s the weather like today?
E. It’s violet
V. Reorder the words to make correct sentence
1. have/ Do/ doll?/ you/ a
____________________________
2. she/ a/ Does/ ship?/ have
____________________________
3. are/ cats/ front/ in/ the/ dogs./ The/ of
____________________________
4. color/ your/ is/ sharpener?/ pencil/ What
____________________________
5. is/ She/ niece./ my
____________________________
-The end-
Đề 2
I. Choose the odd one out
1. A. uncle
B. family
C. aunt
D. father
2. A. color
B. brown
C. yellow
D. white

Đề ôn tập hè Tiếng Anh lớp 3

Bộ đề ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh được VnDoc biên soạn bao gồm bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 3 dành cho các em học sinh lớp 3 luyện tập, cùng cố lại kiến thức, nhằm chuẩn bị nền tảng vững chắc khi lên lớp 4, chuẩn bị kiến thức cho năm học mới.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận ôn tập hè môn Tiếng Anh lớp 3 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Lưu ý: Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bộ đề ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 6, Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 2 .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 627
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập ở nhà lớp 3 Xem thêm