Bộ đề thi giữa kì 2 lớp 7 môn Toán năm học 2019 - 2020

ĐỀ 1
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA II
n: Toán 7
Thời gianm bài: 90 pt
i 1 (2 điểm): Chọn chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng
a) Bậc của đơn thức
2 4
10x y
là:
A. 6 B. 8 C. 10 D. Kết quả khác
b) Giá trị của biểu thức
2
3x 1
tại
1
x
3
A.
4
3
B.
1
3
C.
2
3
D.
1
2
c) Cho
ABC
o
A D 90 ,
BC EF.
ABC DEF
(cạnh
huyền – góc nhọn) nếu bổ sung thêm điều kiện:
A. AB = EF B.
B E
C. AC = DF D. Đáp án khác
d) Cho
ABC
o
A 90 .
Cạnh lớn nhất là cạnh
A. BC B. AC C. AB D. Đáp án khác
i 2 (1, 5 điểm):
Thống kê điểm kiểm tra môn Toán của các học sinh lớp 7A ta được
kết quả như sau:
8
7
5
6
7
5
8
8
8
6
8
6
5
6
9
8
9
7
7
6
a) Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị là bao nhiêu?
b) Hãy lập bảng tần số và tính số trung bình cộng.
c) Tìm mốt của dấu hiệu.
i 3 (1 điểm): Tính giá trị của biểu thức
M 5xy 10 3y
tại
x 2;y 3
i 4 (1, 5 điểm): Cho hai đơn thức
2 3
2 6
A x y xy
3 5
2 3 2
B 3x y . 5x y
a) Thu gọn rồi xác định hệ số, phần biến và bậc của hai đơn thức A và B
b) Tính A.B
i 5 (3, 5 điểm): Cho
ABC
vuông tại A. Biết AB = 9cm, AC = 12cm.
a) Tính BC
b) Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho AB = AD. Chứng minh
CBD
cân
c) Từ A vẽ
AH BC
tại H, AK⏊DC tại K. Chứng minh
AHC AKC
d) Chứng minh: HK // BD
i 6 (0, 5 điểm): Cho
2n 1
A .
3 n
Tìm giá trị nguyên của n để A là một số
nguyên.
ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ 1
i
ớng dẫn
Điểm
Bài 1
2 điểm
a. A b. C c. B d. A
Bài 2
1,5
điểm
a) Dấu hiệu là: Điểm kiểm tra môn Toán của các học sinh
lớp 7A. Số các giá trị là: 20
b) Bảng tần số:
Các giá trị (x)
5
6
7
8
9
Tần số (n)
3
5
4
6
2
N=20
Số trung bình cộng
. . . . .
X ,
5 3 6 5 7 4 8 6 9 2
6 95
20
c) Mốt của dấu hiệu
o
M
8
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
Bài 3
1 điểm
Thay x = 2; y = 3 vào M ta được:
M . . . 5 2 3 10 3 3 29
1 đ
Bài 4
1,5
điểm
a)
A x y
3 4
4
5
có hệ số là
4
5
, phần biến là
x y
3 4
, bậc A là
7.
B x y
4 4
15
có hệ số là – 15, phần biến là
x y
4 4
, bậc B là
8.
b)
A.B x y x y x y
3 4 4 4 7 8
4
15 12
5
1 đ
0,5đ
Bài 5
3,5
điểm
a) (1điểm) Áp dụng định lý Py – ta – go vào ΔABC (
o
A 90
) ta có:
2 2 2 2 2 2
AB AC BC BC 9 12 225 BC 15
b) (1 điểm) Chứng minh ΔCAB=ΔCAD (c.g.c), từ đó suy ra
CB = CD (hai cạnh tương ứng). Vậy ΔCBD cân tại C.
I
K
H
D
C
B
A

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 7 có đáp án năm 2019

VnDoc giới thiệu Bộ đề thi giữa kì 2 lớp 7 môn Toán năm học 2019 - 2020 bao gồm 5 đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 7 có đầy đủ đáp án, là tài liệu hay cho thầy cô tham khảo ra đề và các em học sinh ôn tập, làm quen với nhiều dạng đề khác nhau để chuẩn bị cho bài thi giữa kì 2 sắp tới đạt kết quả cao.

Để chuẩn bị cho kì thi giữa kì 2 lớp 7 sắp diễn ra thì việc ôn luyện đề là rất quan trọng đối với các em học sinh để có thể biết được nhiều dạng đề thi khác nhau, cũng như nắm vững trọng tâm kiến thức được học trong nửa đầu kì 2 Toán 7. Bộ đề thi giữa kì 2 lớp 7 với đầy đủ đề thi của các môn học được giới thiệu trên VnDoc.com sẽ là nguồn tài liệu hay cho thầy cô tham khảo ra đề và các em học sinh tham khảo, chuẩn tốt cho các kì thi quan trọng sắp diễn ra.

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Bộ đề thi giữa kì 2 lớp 7 môn Toán năm học 2019 - 2020. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm các tài liệu lớp 7 khác như: Giải bài tập Toán lớp 7, Giải Vở BT Toán 7 và các dạng Đề thi học kì 2 lớp 7 ... cũng được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời các bạn tham khảo thêm: Đề cương ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 7 năm học 2019 - 2020

Đánh giá bài viết
17 2.540
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 7 Xem thêm