Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2016 - 2017

Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12

Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2016 - 2017 gồm 8 mã đề trắc nghiệm Toán 12 có đáp án đi kèm, được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Các đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán này sẽ là đề thi ôn tập môn Toán hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 12, giúp các bạn củng cố và nâng cao kỹ năng làm bài môn Toán hiệu quả. Mời các bạn tham khảo.

TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC

Năm học 2016- 2017

----- š&› -----

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2

Môn Toán - Khối 12

Thời gian: 90 phút

Mã đề 289

Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 có đáp án
Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 có đáp án
Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 có đáp án
Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 có đáp án

----------HẾT----------

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12

Câu Mã đề
289 309 357 451 480 504 926 960
1 B C B C A A D A
2 D C A D D C D A
3 B D D B C C C C
4 D C D A B D B C
5 C B D C B B C A
6 D A B C A B C B
7 D B C C B C C D
8 B D C C D C C D
9 C B D A B B B B
10 B D A C D C C C
11 B B D B D A B C
12 C C A B D C B A
13 B B D C A B A A
14 A C A C D A B C
15 D D D D B B D A
16 B C A B D B D D
17 A B B B A A C A
18 A C C A B A B A
19 B D C B D D B B
20 A D D B C B A B
21 A A A C D A B A
22 D D A C C B B D
23 B A C C B A A C
24 A D B B C C C B
25 D D A C D B B A
26 A B C C A D D D
27 A D A C C D C B
28 C A D D B B C D
29 A D D D C A D B
30 C D C D C D C B
31 A B D C B C D C
32 A A D C A B C A
33 A B C D B C C D
34 D A A C C D B A
35 C B D A A A A D
36 C A B A B C C C
37 B D D B B A D C
38 D D D C A A C D
39 C B B A D D D A
40 C B B A A D B D
41 C A B A A C C A
42 D A D D D C A C
43 B B C A D B C A
44 B B C B D A A C
45 B A C C C D D D
46 C C C A D D C B
47 D A A D B C C D
48 C D C B C D C D
49 A C C B B D C B
50 A A C B A D D D

Mời các bạn tải file đầy đủ về tham khảo.

Đánh giá bài viết
2 2.644
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán Xem thêm