British English and American English words

British English and American English words

British English and American English words đưa ra cho các bạn danh sách những từ vựng Tiếng Anh được sử dụng khác nhau tại Mỹ và Anh, tài liệu giúp các bạn giao tiếp Tiếng Anh hiệu quả, phù hợp với từng hoàn cảnh, người đối diện. Mời các bạn tham khảo.

Phân biệt cách phát âm giữa giọng Anh - Anh và Anh - Mỹ

Phân biệt tiếng Anh - Anh và Anh - Mỹ

Từ vựng Tiếng Anh

British English American English

accommodation

action replay

aerofoil

aeroplane

agony aunt

Allen key

aluminium

aniseed

anticlockwise

articulated lorry

asymmetric bars

aubergine

baking tray

bank holiday

beetroot

bill

biscuit

black economy

blanket bath

blind (window)

block of flats

boiler suit

bonnet (of a car)

boob tube

boot (of a car)

bottom drawer

bowls

braces

brawn (the food)

breakdown van

breeze block

bridging loan

bumbag

candyfloss

car park

casualty

accommodations

instant replay

airfoil

airplane

advice columnist

Allen wrench

aluminum

anise

counterclockwise

tractor-trailer

uneven bars

eggplant

cookie sheet

legal holiday

beet(s)

check

cookie; cracker

underground economy

sponge bath

shade

apartment building

coveralls

hood

tube top

trunk

hope chest

lawn bowling

suspenders

headcheese

tow truck

cinder block

bridge loan

fanny pack

cotton candy

parking lot

emergency room

Đánh giá bài viết
2 983
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Từ vựng tiếng Anh Xem thêm