Các tiêu chí phân tích - rút kinh nghiệm tiết dự giờ

Các tiêu chí phân tích - rút kinh nghiệm tiết dự giờ

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc tài liệu giáo dục - đào tạo Các tiêu chí phân tích - rút kinh nghiệm tiết dự giờ để các bạn cùng tham khảo. Bài viết nêu rõ cách một số tiêu chí để đánh giá tiết dạy dự giờ của các thầy cô. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết tại đây.

CÁC TIÊU CHÍ PHÂN TÍCH - RKN TIẾT DỰ GIỜ

1. Kế hoạch và tài liệu dạy học

1

Xác định đầy đủ, hợp lý: mục tiêu, nội dung, phương pháp và các phương tiện, thiết bị dạy học trong kế hoạch dạy học.

2

Thiết kế rõ ràng, đầy đủ, hợp lý chuỗi hoạt động học của học sinh, phù hợp với mục tiêu, nội dung dạy học.

2. Giáo viên tổ chức hoạt động học

3

Thực hiện sinh động việc chuyển giao nhiệm vụ học tập; tổ chức chuỗi hoạt động học đầy đủ, phù hợp; phát hiện kịp thời những khó khăn của HS và có biện pháp hỗ trợ tích cực.

4

Vận dụng hiệu quả, sinh động các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực; sử dụng và khai thác tốt các phương tiện, thiết bị dạy học phù hợp với nội dung của kiểu bài lên lớp.

5

Mức độ hiệu quả hoạt động của Giáo viên trong việc tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả hoạt động và quá trình thảo luận của HS.

6

Kiến thức chính xác, khoa học; thực hiện hợp lý, hiệu quả việc lồng ghép các thông tin, kiến thức thực tiễn, tích hợp; hướng dẫn tự học.

3. Học sinh thực hiện hoạt động học

7

Học sinh tích cực, chủ động, hợp tác cùng nhau và cùng giáo viên trong thực hiện các hoạt động học tập.

8

Các đối tượng học sinh đều tham gia vào các hoạt động học, phù hợp với trình độ bản thân.

9

Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.

10

Học sinh vận dụng được các kiến thức, kĩ năng, thái độ vào các luyện tập, tình huống cụ thể, thực tiễn cuộc sống.

Đánh giá bài viết
2 11.187
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm