Câu hỏi cuộc thi Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Cuộc thi Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam

Câu hỏi trắc nghiệm về Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam 2023 tổng hợp những câu hỏi cuộc thi trực tuyến kèm đáp án giúp bạn đọc dễ dàng hoàn thành Cuộc thi. Mời bạn đọc tham khảo.

Câu hỏi. Hiệp định cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc gồm bao nhiêu điều khoản?

- Đáp án: 12 Điều khoản

Câu hỏi. Luật Phòng, chống ma túy 2021 gồm bao nhiêu chương, bao nhiêu điều?

- Đáp án: 8 chương, 55 điều

Câu hỏi. Theo Nghị định 77/2017/NĐ-CP, khi nào tàu cá đi khai thác thủy sản phải làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh?

- Đáp án: Tàu cá Việt Nam đi khai thác thủy sản ở vùng biển ngoài vùng biển Việt Nam phải làm thủ tục xuất cảnh trước khi rời vùng biển Việt Nam và làm thủ tục nhập cảnh khi về đến khu vực biên giới biển Việt Nam.

Câu hỏi. Theo Luật Phòng, chống ma túy 2021, thời hạn quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy là bao lâu kể từ ngày Chủ tịch UBND cấp xã ra quyết định quản lý?

- Đáp án: 01 năm (12 tháng)

Câu hỏi. Theo Luật Biên phòng Việt Nam, lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng được hiểu là?

- Đáp án: Cơ quan, tổ chức, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân ở khu vực biên giới, cửa khẩu và Cơ quan lãnh đạo, chỉ huy, quản lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân ở khu vực biên giới, cửa khẩu.

Câu hỏi. Theo Nghị định 71/2015/NĐ-CP, vùng cấm trong khu vực biên giới biển được quy định như thế nào?

- Đáp án: Vùng cấm trong khu vực biên giới biển là phần lãnh thổ nằm trong địa giới hành chính cấp xã giáp biển, đảo, quần đảo và trong nội thủy được thiết lập để quản lý, bảo vệ, duy trì an ninh, trật tự; phòng, chống, ngăn chặn các hành vi xâm nhập, phá hoại, khai thác, thu thập bí mật nhà nước.

Câu hỏi. Theo quy định tại Hiệp định về quy chế quản lý biển giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Đại diện biên giới giai đoạn 4 sẽ quản lý đoạn biên giới nào?

- Đáp án: Từ mốc 167 đến mốc 498.

Câu hỏi. Người phạm tội mua bán người theo quy định tại Điều 150 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) có thể bị phạt tù tối đa bao nhiêu năm?

- Đáp án: 20 năm.

Câu hỏi. Theo Nghị định 34/2014/NĐ-CP, mẫu biển báo trong khu vực biên giới đất liền do chủ thể nào dưới đây quy định?

- Đáp án: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Câu hỏi. Theo quy định tại Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Đại diện biển giới đoạn 8 sẽ quản lý đoạn biên giới nào?

- Đáp án: Từ mốc 1300/4 đến điểm kết thúc của đường biên giới.

Câu hỏi. Theo Luật Biên phòng Việt Nam, nhiệm vụ biên phòng?

- Đáp án: Bao gồm:

- Xây dựng và thực hiện chiến lược, kế hoạch bảo vệ biên giới quốc gia.

- Quản lý, bảo vệ chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biên giới quốc gia; xây dựng, quản lý, bảo vệ hệ thống mốc quốc giới, vật đánh dấu, dấu hiệu đường biên giới, công trình biên giới, cửa khẩu, công trình khác ở khu vực biên giới.

- Bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, hòa bình, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, kinh tế, văn hóa, xã hội, tài nguyên, môi trường; bảo đảm việc thi hành pháp luật ở khu vực biên giới, cửa khẩu.

- Phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại ở khu vực biên giới.

- Xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân trong nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân; xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện biên giới, phòng thủ dân sự; phòng, chống, ứng phó, khắc phục sự cố, thiên tai, thảm họa, biến đổi khí hậu, dịch bệnh; tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn ở khu vực biên giới.

- Hợp tác quốc tế về biên phòng, đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, ổn định lâu dài.

- Sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu chống chiến tranh xâm lược, xung đột vũ trang.

Câu hỏi. Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019 gồm bao nhiêu chương, bao nhiêu điều?

- Đáp án: 8 chương, 52 điều

Câu hỏi. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, cơ quan nào có trách nhiệm chủ trì trong việc quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh, xây dựng, ban hành theo thẩm quyền và trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách, pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh?

- Đáp án: Bộ Công an

Câu hỏi. Theo Nghị định 77/2017/NĐ-CP, quy định việc cấp cho người Việt Nam và người nước ngoài thuộc các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp có nhu cầu thường xuyên xuống tàu thuyền nước ngoài, người nước ngoài xuống tàu thuyền Việt Nam, tàu thuyền nước ngoài làm việc không quá mấy tháng?

- Đáp án: Không quá 03 tháng

Câu hỏi. Hiệp định cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc quy định như thế nào về thời gian làm việc tại cửa khẩu Lào Cai (đường bộ)?

- Đáp án: 7h00 – 22h00 giờ Hà Nội.

Câu hỏi. Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày tháng năm nào?

- Đáp án: Ngày 01/01/2022.

Câu hỏi. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội phạm mua bán người dưới 16 tuổi được quy định tại Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) là bao nhiêu năm?

- Đáp án: 20 năm;

Câu hỏi. Tỉnh nào có đường biên giới trên đất liền đồng thời giáp với hai nước Trung Quốc và Lào?

- Đáp án: Điện Biên

Câu hỏi. Ngày truyền thống của Bộ đội Biên phòng là ngày tháng năm nào?

- Đáp án: Ngày 03/3/1959

Câu hỏi. Theo Nghị định 77/2017/NĐ-CP, khi tàu thuyền nhập cảnh, thuyền viên, hành khách đi trên tàu thuyền nhập cảnh phải làm thủ tục nhập cảnh tại cửa khẩu cảng đầu tiên nơi tàu đến?

- Đáp án: Vào khu vực biên giới biển Việt Nam

Câu hỏi. Phạm vi điều chỉnh của Luật Phòng, chống ma túy năm 2021?

- Đáp án: Quy định về phòng, chống ma túy; quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; cai nghiện ma túy; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống ma túy; quản lý nhà nước và hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy.

Câu hỏi. Luật Biên phòng Việt Nam quy định chủ thể nào có trách nhiệm tham gia, phối hợp, cộng tác, giúp đỡ lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng thực hiện nhiệm vụ?

- Đáp án: Cơ quan, tổ chức, công dân ở khu vực biên giới

Câu hỏi. Các tỉnh nào sau đây của Việt Nam có đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc?

- Đáp án: Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh

Câu hỏi. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, cơ quan nào có trách nhiệm chủ trì trong việc diễn tập tình huống sự cố an ninh hàng hải ở khu vực biên giới biển?

- Đáp án: Bộ Quốc phòng

Câu hỏi. Theo Nghị định 71/2015/NĐ-CP, trong khu vực biên giới biển, có bao nhiêu nhóm hành vi bị nghiêm cấm?

- Đáp án: 10 nhóm hành vi

Câu hỏi. Theo Luật Biển Việt Nam, biên giới quốc gia trên biển của Việt Nam được xác định như thế nào?

- Đáp án: Ranh giới ngoài của lãnh hải

Câu hỏi. Theo Nghị định 112/2014/NĐ-CP, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cửa khẩu biên giới đất liền là cơ quan nào?

- Đáp án: Biên phòng; Hải quan; Kiểm dịch (y tế, động vật, thực vật).

Câu hỏi. Luật Biên phòng Việt Nam quy định bao nhiêu chính sách về Biên phòng?

- Đáp án: 07 chính sách.

Câu hỏi. Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc định nghĩa như thế nào về trường hợp bất khả kháng?

- Đáp án: Trường hợp bất khả kháng” là trường hợp xảy ra do khách quan không thể dự đoán được, không thể tránh được và không thể khắc phục được.

Câu hỏi. Trong Luật Biên phòng Việt Nam, "thế trận biên phòng toàn dân" được quy định như thế nào?

- Đáp án: Việc tổ chức, triển khai, bố trí lực lượng và các nguồn lực cần thiết để thực hiện nhiệm vụ biên phòng phù hợp với Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia.

Câu hỏi. Theo Nghị định 77/2017/NĐ-CP, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cửa khẩu cảng bao gồm?

- Đáp án: Biên phòng cửa khẩu cảng, Hải quan cửa khẩu cảng, Cảng vụ hàng hải tại cửa khẩu cảng biển, Cảng vụ đường thủy nội địa tại cửa khẩu cảng thủy nội địa, Kiểm dịch y tế quốc tế, Kiểm dịch động vật, Kiểm dịch thực vật.

Câu hỏi. Văn bản nào quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền?

- Đáp án: Nghị định 112/2014/NĐ-CP

Câu hỏi. Luật Phòng, chống ma túy 2021 quy định bao nhiêu nhóm chính sách về phòng, chống ma túy?

- Đáp án: 10 nhóm chính sách.

Câu hỏi. Thác Bản Giốc nằm trên sông nào?

- Đáp án: Sông Quây Sơn

Trên đây là Bộ câu hỏi kèm đáp án Cuộc thi tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam 2023. VnDoc.com hy vọng rằng tài liệu Bộ câu hỏi về Luật Biên phòng trên đây sẽ giúp bạn đọc hoàn thành nhanh bài thi Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam năm 2023.

>> Tham khảo thêm: Đáp án cuộc thi Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam 2023 Tuần 1

Đánh giá bài viết
1 418
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • quang thai Bui
    quang thai Bui Cô share cho e đáp án đầy đủ của đề cương cuối kỳ 1 tiếng anh 10 global success với.
    Thích Phản hồi 10:15 29/11

    Bài thu hoạch

    Xem thêm