Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 8 bài 35

Bài tập trắc nghiệm Địa lý 8

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 8 bài 35 được VnDoc biên soạn kĩ lưỡng, bám sát nội dung bài học giúp học sinh nắm vững kiến thức nội dung bài học, nâng cao kết quả học tập môn Địa lý 8.

Địa lý 8 bài 35: Thực hành về khí hậu, thủy văn Việt Nam

Câu 1: Tháng nào của mùa mưa không trùng hợp với mùa lũ (sông Gianh)?

A. Tháng 6

B. Tháng 7

C. Tháng 8

D. Tháng 5

Câu 2: Dựa vào bảng kết quả lượng mưa và lưu lượng của sông Gianh (trạm Đồng Tâm), cho biết lượng mưa cao nhất trong năm là tháng nào?

Trắc nghiệm Địa lý 8

A. 8

B. 9

C. 10

D. 11

Câu 3: Các nhân tố nào làm biến đổi dòng chảy tự nhiên, làm cho mùa lũ không trùng với mùa mưa?

A. Hệ số thấm của đất.

B. Tất cả đều đúng.

C. Độ che phủ rừng.

D. Hình dạng mạng lưới sông và hồ chứa nước.

Câu 4: Sông Hồng đổ nước ra cửa biển nào?

A. Cửa Trà Lí

B. Cửa Ba Lạt

C. Cửa Ba Lạt và cửa Trà Lí

D. Cửa Thái Bình

Câu 5: Mùa mưa ở lưu vực sông Hồng kéo dài mấy tháng?

A. 7

B. 5

C. 6

D. 4

Câu 6: Cho biết mùa mưa ở sông Gianh (Đồng Tâm) kéo dài tập trung vào các tháng nào?

A. Tháng 10 đến tháng 11.

B. Tháng 6 đến tháng 11.

C. Tháng 9 đến tháng 11.

D. Tháng 8 đến tháng 11.

Câu 7: Mùa lũ ở sông Gianh kéo dài mấy tháng?

A. 5

B. 6

C. 3

D. 4

Câu 8: Cho biết tháng lũ cao nhất ở sông Hồng (Sơn Tây).

A. 9

B. 8

C. 6

D. 7

Câu 9: Mùa mưa lưu vực sông Hồng từ tháng 5-10, lượng mưa trung bình là bao nhiêu

A. 263mm

B. 270mm

C. 300mm

D. 200mm

Câu 10: Mùa lũ từ tháng 6-10, lưu lượng nước trung bình ở sông Hồng là:

A. 5547 m3/s

B. 6547 m3/s

C. 6947 m3/s

D. 6500 m3/s

Câu 11: Mùa mưa lưu vực sông Gianh từ tháng 6 -11, lượng mưa trung bình

A. 300,7 mm

B. 209,7 mm

C. 300 mm

D. 309,7 mm

Câu 12: Mùa lũ từ tháng 8-11, lưu lượng trung bình ở Sông Gianh là:

A. 128,9 m3/s

B. 108,9 m3/s

C. 100,9 m3/s

D. 138,9 m3/s

Câu 13: Ở lưu vực sông Gianh vào tháng nào có mưa nhưng chưa có lũ:

A. Tháng 8

B. Tháng 10-11

C. Tháng 6

D. Tháng 6 và tháng 7

Đáp án Trắc nghiệm Địa lý 8

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Đáp án C C B C B D C B A B D A D

Các bạn có thể tham khảo thêm bài Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 8 bài 34Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 8 bài 36 nhằm làm quen với các dạng câu hỏi trắc nghiệm Địa 8 khác nhau, nâng cao kết quả học tập cùng với các môn học khác trong chương trình học lớp 8 như: môn Toán, môn Vật lí,...

Đánh giá bài viết
1 743
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Địa lý 8

Xem thêm