Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 8 bài 36

Bài tập trắc nghiệm Địa lý 8

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 8 bài 36 được VnDoc biên soạn kĩ lưỡng, bám sát nội dung bài học giúp học sinh nắm vững kiến thức nội dung bài học, nâng cao kết quả học tập môn Địa lý 8.

Địa lý 8 bài 36: Đặc điểm đất Việt Nam

Câu 1: Sự đa dạng của đất là do các nhân tố nào tạo nên?

A. Tất cả đều đúng.

B. Sinh vật. tác động của con người.

C. Đá mẹ.

D. Địa hình, khí hậu, nguồn nước

Câu 2: Loại đất phù sa tốt nhất để trồng lúa hoa màu là:

A. Đất phù sa được bồi đắp hằng năm ở Nam Bộ.

B. Tất cả đều đúng

C. Đất ngoài đê các con sông ở Bắc Bộ và Trung Bộ.

D. Đất trong đê các con sông ở Bắc Bộ và Trung Bộ.

Câu 3: Nhóm đất bồi tụ phù sa sông biển chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích đất tự nhiên?

A. 27%

B. 24%

C. 18%

D. 21%

Câu 4: Đất tơi xốp giữ nước tốt thích hợp nhất với cây:

A. Công nghiệp lâu năm.

B. Lương thực.

C. Công nghiệp hằng năm.

D. Cây ăn quả.

Câu 5: Đất có màu đỏ thẫm hoặc vàng, độ phi cao thích hợp với nhiều loại cây công nghiệp được hình thành trên loại đá nào?

A. Đá vôi.

B. Đá badan.

C. Đá granit.

D. Đá phiến mica.

Câu 6: Nước ta có các nhóm đất chính nào?

A. Tất cả đều đúng.

B. Nhóm đất mùn núi cao.

C. Nhóm đất feralit.

D. Nhóm đất bồi tụ phù sa sông biển.

Câu 7: Diện tích đất ở nước ta có hạn, vì thế việc khai thác và sử dụng cần phải:

A. Tất cả đều đúng.

B. Có biện pháp cải tạo chống các hiện tượng thoái hóa đất.

C. Hợp lí và hiệu quả.

Câu 8: Đất phèn mặn chiếm diện tích lớn tập trung chủ yếu ờ vùng nào?

A. Đồng bằng sông Cửu Long.

B. Đồng bằng sông Hồng.

C. Duyên hải miền Trung

D. Tất cả đều đúng.

Câu 9: Dựa vào hình 36.1, cho biết đất feralit đỏ vàng đồi núi thấp trên các loại đá nằm ở vị trí nào?

Trắc nghiệm Địa lý 8

A. III

B. II

C. IV

D. I

Câu 10: Nước ta có mấy nhóm đất chính?

A. 4 nhóm

B. 3 nhóm

C. 2 nhóm

D. 5 nhóm

Đáp án Trắc nghiệm Địa lý 8

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án A A B B B A A A B B

Các bạn có thể tham khảo thêm bài Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 8 bài 35Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 8 bài 37 nhằm làm quen với các dạng câu hỏi trắc nghiệm Địa 8 khác nhau, nâng cao kết quả học tập cùng với các môn học khác trong chương trình học lớp 8 như: môn Toán, môn Vật lí,...

Đánh giá bài viết
1 2.140
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Địa lý 8

Xem thêm