Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 8 bài 34

Bài tập trắc nghiệm Địa lý 8

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 8 bài 34 được VnDoc biên soạn kĩ lưỡng, bám sát nội dung bài học giúp học sinh nắm vững kiến thức nội dung bài học, nâng cao kết quả học tập môn Địa lý 8.

Địa lý 8 bài 34: Các hệ thống sông lớn ở nước ta

Câu 1: Sông nào có diện tích lưu vực lớn nhất nước từ?

A. Sông Mê Công.

B. Sông Mã.

C. Sông Đồng Nai.

D. Sông Hồng.

Câu 2: Sông ngòi Trung Bộ có đặc điểm:

A. Dốc.

B. Ngắn.

C. Tất cả đều đúng.

D. Lũ lên nhanh đột ngột.

Câu 3: Người dân vùng nào ở nước ta hằng năm sống chung với lũ?

A. Tất cả đều đúng.

B. Đồng bằng sông Cửu Long.

C. Sông Hồng,

Câu 4: Nước ta có mấy hệ thống sông lớn:

A. 9

B. 7

C. 11

D. 5

Câu 5: Sông ngòi ở vùng nào ở nước ta có chế độ nước theo mùa điều hòa?

A. Nam Bộ.

B. Trung Bộ.

C. Tất cả đều sai.

D. Bắc Bộ.

Câu 6: Tiêu biểu cho khu vực sông ngòi là hệ thống sông nào?

A. Sông Kỳ Cùng.

B. Sông Hồng.

C. Sông Mã.

D. Sông Thái Bình.

Câu 7: Diện tích lưu vực các sông lớn ở nước ta phần nhiều:

A. Khoảng 10.000km2.

B. Dưới 10.000km2

C. Tất cả đều sai

D. Trên 10.000km2.

Câu 8: Sông nào ở vùng nào nước ta có chế độ nước thất thường, mùa lũ kéo dài 5 tháng, cao nhất vào tháng 8?

A. Sông Cửu Long.

B. Tất cả đều đúng.

C. Sông Hồng.

D. Sông Gianh.

Câu 9: Sông lớn nhất Đông Nam Á chảy qua nước ta là:

A. Sông Xê-xan.

B. Sông Sêrêpốc.

C. Sông Hồng.

D. Sông Mê Công.

Câu 10: Chiều dài dòng chính của sông Mê Công là:

A. 3.500km

B. 4.300km

C. 4.500km

D. 4.000km

Đáp án Trắc nghiệm Địa lý 8

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án A C B A A B D C D B

Các bạn có thể tham khảo thêm bài Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 8 bài 33Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 8 bài 35 nhằm làm quen với các dạng câu hỏi trắc nghiệm Địa 8 khác nhau, nâng cao kết quả học tập cùng với các môn học khác trong chương trình học lớp 8 như: môn Toán, môn Vật lí,...

Đánh giá bài viết
1 953
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Địa lý 8

Xem thêm