Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 8 bài 33

Bài tập trắc nghiệm Địa lý 8

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 8 bài 33 được VnDoc biên soạn kĩ lưỡng, bám sát nội dung bài học giúp học sinh nắm vững kiến thức nội dung bài học, nâng cao kết quả học tập môn Địa lý 8.

Địa lý 8 bài 33: Đặc điểm sông ngòi Việt Nam

Câu 1: Các sông ở Trung Bộ Đông Trường Sơn có lũ vào các tháng nào?

A. Từ tháng 4 đến tháng 7.

B. Từ tháng 1 đến tháng 4.

C. Tất cả đều sai.

D. Từ tháng 9 đến tháng 12.

Câu 2: Phần lớn sông ngòi nước ta chảy theo hướng nào?

A. Tây bắc - đông nam và vòng cung

B. Vòng cung.

C. Hướng tây - đông.

D. Tây bắc - đông nam.

Câu 3: Nước ta có nhiều sông suối, phần lớn là:

A. Sông dài, nhiều phù sa bồi đắp.

B. Sông nhỏ, ngắn, dốc.

C. Tất cả đều sai.

D. Thuộc loại trung bình, mạng lưới sông dày đặc.

Câu 4: Hồ Dầu Tiếng nằm trên sông nào?

A. Sông La Ngà.

B. Sông Sài Gòn.

C. Sông Ba.

D. Sông Đồng Nai.

Câu 5: Dựa vào hình 33.1. cho biết các sông nào sau đây không chảy theo hướng vòng cung

Trắc nghiệm Địa lý 8

A. Sông Mã, sông Cả

B. Sông Cầu, sông Thương

C. Sông Lục Nam

D. Sông Lô, sông Gâm

Câu 6: Hồ Hòa Bình nằm trên sông nào?

A. Sông Mã.

B. Sông Hồng

C. Sông Chảy.

D. Sông Đà.

Câu 7: Sông nào chảy theo hướng đông nam - tây bắc?

A. Sông Cả.

B. Sông Gâm

C. Sông Lô.

D. Sông Kỳ Cùng

Câu 8: Sông nào sau đây chảy theo hướng tây bắc - đông nam?

A. Tất cả đều đúng.

B. Sông Tiền, sông Hậu.

C. Sông Hồng, sông Cầu.

D. Sông Đà, sông Ba.

Câu 9: Sông nào chảy theo hướng đông bắc - tây nam?

A. Sông Xê-xan.

B. Sông Đồng Nai.

C. Sông Tiền.

D. Sông Hậu.

Câu 10: Phần lớn các sông ở nước ta ngắn và dốc vì:

A. Đồi núi lan ra sát biển.

B. Lãnh thổ hẹp, ngang.

C. Địa hình nhiều đồi núi.

D. Tất cả đều đúng.

Đáp án Trắc nghiệm Địa lý 8

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án D A B B A D A A B D

Các bạn có thể tham khảo thêm bài Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 8 bài 32Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 8 bài 34 nhằm làm quen với các dạng câu hỏi trắc nghiệm Địa 8 khác nhau, nâng cao kết quả học tập cùng với các môn học khác trong chương trình học lớp 8 như: môn Toán, môn Vật lí,...

Đánh giá bài viết
1 1.670
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Địa lý 8

Xem thêm